Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick zack år 5, avsnitt 1 (läs+skriv)

Skapad 2016-08-21 12:59 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska
Medeltiden, läsrummet och Tidningstexter, skrivrummet

Innehåll

Läsförståelse, ordkunskap (Texter om medeltiden)

Ta hjälp av vad du redan vet

Leta ledtrådar i texten

Backa och läs om

Skapa en bild i huvudet

Förutspå och gissa

Ställ frågor

Sammanfatta

Hur vi ska arbeta:

Läsa olika typer av texter; skönlitterära berättelser, dikter, instruktioner, faktatexter m.m.

Träna på att bli en säkrare och mer medveten läsare.

Träna strategier i läsningen som hjälper dig att förstå och tolka texterna (se ovan)

Läsning i grupp.

Läsning individuellt.

Gruppdiskussioner

Presentationer, muntliga och skrifliga

Textproduktion (skriva texter)

Lära dig om hur man skriver en tidningsartikel.

Hur är en tidningsartikel uppbyggd, med rubrik, ingress och brödtext.

Språkliga drag i en tidningsartikel.

Lära dig att skilja på fakta och en åsikt.

Planera och skriva en egen artikel.

Hur ska vi arbeta?

Läsa artiklar ur olika slags tidningar, bl a dagstidningar.

Titta på uppbyggnaden av en tidningsartikel.

Läsa och hitta typiska drag i en tidningsartikel.

Titta och hitta belägg för hur språkbruket i en tidningsartikel ser ut.

Träna på skillnaden mellan fakta och åsikt.

Skriva egen tidningsartikel.

Tid:

Ca 8 veckor

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: