👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekfulla språkövningar åk1 - en repetion

Skapad 2016-08-21 13:32 i Östra Karups skola Båstad
På ett lekfullt sätt kommer vi att repetera Bornholmsmodellen och därmed utveckla din språkliga medvetenhet.
Grundskola 1 Svenska
Med språklek vill vi stimulera och utveckla elevernas språkliga medvetenhet inför "lässtarten" Vi repeterar Bornholmsmodellen som vi arbetade med i förskoleklassen. Från skolstart fram till höstlovet ca v. 34 - 43 kommer vi att träna på följande arbetsområden:

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 

 • din förmåga att lyssna uppmärksamt                      t.ex. lyssna efter videns sus,
 • din förmåga att rimma                                             t.ex. katt - hatt,
 • din förmåga att dela upp meningar i ord                 t.ex. "Jag heter Måns" - meningen har tre ord,
 • din förmåga att jämföra korta och långa ord           t.ex. Vilket ORD är längst, arm eller lillfinger?,
 • din förmåga att dela upp ord i stavelser                  t.ex. le-go-bi-tar,
 • din förmåga att höra vilket ljud ett ord börjar på      t.ex. lego börjar på ljudet l,
 • din förmåga att dela upp ord i ljud                           t.ex. lego = l-e-g-o,
 • din förmåga att föra samman ljud till ord                 t.ex. l-e-g-o = lego och
 • din förmåga att höra hur ord ska uttalas                  t.ex. skillnaden på banan och banan.

 

 

 

Språklig medvetenhet - enskild elev
  Nivå 1 Nivå 2
Rimord
 
Fyller i rimord då pedagog läser meningar eller rimsagor.
Hittar självständigt på egna rimord utifrån bilder eller givna ord. Rimmar spontant.
Mening
 
Räknar tillsammans med pedagog hur många ord en mening på tavlan har.
Lyssnar och räknar självständigt antal ord i en given mening. Hittar på egna meningar.
Ord
 
Skiljer på långa och korta ord tillsammans med pedagog. Kan tillsammans med pedagog hitta på sammansatta ord.
Kan självständigt hitta på egna korta och långa ord. Kan självständigt hitta på egna sammansatta ord med hjälp av eller utan konkret material. Kan självständigt dela upp sammansatta ord.
Stavelser
 
Klappar stavelser tillsammans med pedagog och räknar hur många det är.
Klappar själv stavelser och räknar hur många det är. Räknar självständigt stavelser i ord när någon annan klappar dem.
Ljud
 
Lyssnar efter, och kan säga, första ljudet i ord tillsammans med pedagog. Lyssnar efter, och kan säga, sista ljudet i ord tillsammans med pedagog. Lyssnar efter, och räknar, antal ljud i ord tillsammans med pedagog.
Lyssnar efter, och kan självständigt säga, första och/eller sista ljudet i ord. Lyssnar efter, och räknar självständigt, antal ljud i ord.
Bokstav
 
Känner igen någon eller några bokstäver i sitt eget namn och kan ljudet på dem.
Känner igen bokstäver i andra ord och kan ljudet på dem.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3