Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer och joner mm

Skapad 2016-08-21 14:26 i Österbyskolan Östhammar
Grundskola 9 Kemi

Allt består av atomer. Men vad skiljer atomer åt? Varför vill inte argon reagera med andra atomer? Varför är cesium så reaktivt att vi måste förvara det i slutna glasrör om vi vill se det i sin grundform? Vissa atomer trivs ensamma medan andra sitter ihop, två eller flera, med olika sorters bindningar. Inom detta område kommer vi titta på likheter och skillnader mellan atomer och kemiska föreningar.

 

Innehåll

ATOMER OCH JONER

De stora frågorna

Varför reagerar inte atomer med alla andra sorters atomer? Vilken funktion har elektronerna i en kemisk reaktion? Kan vi förutsäga vilka ämnen som vill reagera med varandra? Vilken nytta kan vi ha av det periodiska systemet?

 

Tid: Vecka 35-38

För att klara kunskapskraven ska Du kunna förklara

 • Begreppen

Atom

Jon

Molekyl

Kemisk förening

Proton

Neutron

Elektron

Laddning

Bindning

Periodiska systemet

Grupp

Period

Ädelgasstruktur

Atomnummer

Isotop

Valenselektron

 

 • Du ska kunna ge exempel på varför vissa ämnen är mer reaktionsbenägna än andra.

  

Arbetssätt     

 • Genomgångar
 • Läsa i boken Kemi direkt s 146-155 + 162-165 eller på Digilär
 • Egna undersökningar
 • Träna på atomers och molekylers byggnad digitalt

 

Bedömning

Ja, hur vill ni att det ska ske?

 

Kunskapskrav på A-nivå Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Du undersöker hur några kemikalier (natrium i vatten) och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då väl­utvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Bedömningaspekter:

Jag kommer att bedöma dina kunskaper inom området. Detta är nära förknippat med begreppsförmågan nedan.

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda begreppen som ingår i kursen.

 1. Ju fler begrepp du har med i resonemanget och använder på rätt sätt desto bättre.
 2. Ju större precision och ju tydligare åtskillnad du gör mellan närliggande begrepp desto bättre.

 

Det är också förknippat med din förmåga att förklara och visa på kemiska samband. Alltså, hur hänger saker ihop?

Jag kommer också bedöma din förmåga att laborera och dokumentera en undersökning och dra slutsatser.

 

 

Med hopp om roliga veckor tillsammans! / Annika

Uppgifter

 • Träna på uppbyggnaden av atomer och molekyler

 • Ordlista

 • Atomer och Joner

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: