Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 9: Återbruk och miljö

Skapad 2016-08-21 15:25 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 9 Slöjd

ÅTERBRUK I SLÖJDEN. Eleven får i uppgift att i valfritt arbete och i valfri teknik arbeta med återbruk dvs. att på något vis återanvända material. Detta kan ske genom reparationer av kläder, återanvändning av diverse material t.ex. gamla lakan, gamla t shirts, slipsar, jeans. "Ta något gammalt och gör något nytt". Eleven använder sig av sin fantasi samtidigt som eleven lär sig att arbeta för miljön. Bild av Heidi Luostarinen

Innehåll

Syfte

Ge elever insyn i vilka möjligheter som finns i att återvinna material och ge dem en personlig prägel.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Konkretiserade mål

Under arbetetområdet ska du

kunna sy i en knapp och laga en reva
ha omvandlat något gammalt till något nytt och unikt
redovisa alla olika moment i din slöjdprocess
kunna förstå hur ditt återbruk påverkar miljön positivt 

Undervisningen

Arbetsområdet inleds med att eleverna får träna på att lappa och laga. Sedan inspireras eleverna till att hitta material som kan användas i återbruk, hemifrån eller i skolan. Under arbetets gång uppmuntras eleven till att dokumentera sin slöjdprocess i ord eller bild. Stort utrymme ges till personlig kreativitet. Avslutningsvis redovisas slöjdprocessen.


 

Bedömning

 Jag kommer att bedöma:
hur du använder instruktioner till att lösa uppgifter
hur du ser möjligheter i att använda befintligt material på ett nytt sätt
din förmåga att redovisa de olika stegen i slöjdprocessen
hur dina miljötankar formuleras, vilken skillnad kan du göra för miljön?


Matriser

Sl
Återbruk och miljö åk 9

Lappa och laga
Du genomför en del av uppgifterna och använder dig av enkla instruktioner.
Du genomför hela uppgiften utifrån intstruktioner. Du tar egna initiativ för att få ett bra slutresultat.
Du genomför uppgiften med ett lyckat och välarbetat slutresultat och du tar många egna initiativ.
Återbruk
Du har enkla idéer gällande ditt återbruk och behöver viss handledning.
Du har utvecklade idéer och planerar ditt återbruk utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du har välutvecklade idéer och planerar ditt återbruk utifrån instruktioner och egna initiativ.
Slöjdprocessen
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du på ett enkelt sätt handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ på ett utvecklat sätt med egna initiativ.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ på ett välutvecklat sätt med många egna initiativ.
Redovisning
Jag kan berätta enkelt vad jag har gjort muntligt, skriftligt eller med hjälp av bilder.
Jag redovisar min arbetsinsats och beskriver min slöjdprocess. I min redovisning visar jag hur min miljömedvetenhet har utvecklats.
Jag redovisar hela slöjdprocessen på ett utförligt sätt där djupare miljömedvetenhet beskrivs. Återbruk sätts i ett vardagligt sammanhang, ekonomiskt, funktionellt och miljömässigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: