Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 ht 2016

Skapad 2016-08-21 15:53 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Vi använder läromedlet Favorit Matematik 2A.
Grundskola 2 Matematik

Vi arbetar med följande områden:

- Talen 0-100

- Tiotalsövergång

- Addition och subtraktion med uppställning

- Multiplikation

- Division och tal i bråkform

Innehåll

Mål

Målet med arbetet är att du ska kunna:

- talen mellan 0 och 100

- ental och tiotal

- tiotalsövergång i talområdet 0 till 20 i addition och subtraktion

- addition och subtraktion både med och utan tiotalsövergång i talområdet 0 till 100

-uppställningar med och utan växling

- multiplikation med 2,5 och10

- division med 2,3,4 och 6

- delar av en hel

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
 • Ma
  Syfte lösa matematiska problem,
 • Ma
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Bedömning

Vi bedömer dina förmågor inom matematiken när du deltar i samtal, praktiska övningar och i diskussioner. Bedömningar görs också med olika diagnoser. 

Arbetssätt och innehåll.

Vi använder läromedlet Favorit matematik 2A och vi arbetar mycket med praktiskt material för att öka förståelsen. Vi för matematiska samtal och diskussioner. Vi använder hjälpmedel som tex dator, Cleverboard och IPad. 

 

Tid

Vi kommer att arbeta med dessa mål höstterminen 2016 och början av vårterminen 2017.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: