Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The game

Skapad 2016-08-21 15:59 i Ringstorpsskolan Helsingborg
På torsdagar fram till höstlovet kommer vi att titta på serien "The game" och göra efterföljande uppgifter. Du kommer att lyssna till talad engelska, leka lekar och göra gruppövningar. Förutom att vi jobbar med efterföljande övningar på torsdagslektionen kommer vi under de andra lektonerna under veckan följa det temat som tas upp i "The game"
Grundskola 4 Engelska

På engelskan kommer du att lyssna till talad engelska, leka lekar och göra gruppövningar. Vi kommer att titta på serien ”The game" och göra efterföljande uppgifter. Du kommer att ha enkla samtal och dialoger med andra. Du kommer få grundläggande ordkunskap inom vardagliga och kända områden.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din förmåga att /kunskap om:

Förstå tydlig talad engelska

Berätta om ämnesområden som är välbekanta för dig.

Hålla olika former av enkla samtal och dialoger.

Förstå enkla instruktioner och beskrivningar.

Se filmer för barn och förstå dess innehåll

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få lyssna till talad engelska och träna dig i att förstå korta instruktioner och texter. Vi pratar om vardagliga saker på engelska som tex kläder, klockan, mat, möbler, väder, frukter och känslor. Du kommer att få leka lekar, göra dramaövningar och spela spel. Vi fortsätter att titta på programmet "The game" och gör efterföljande uppgifter. Ibland får du engelska ord att träna på hemma. 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

-deltar vid hörövningar, filmer och lekar och du visar ett intresse för ämnet.

- visar att du förstår tydlig talad engelska genom att vara delaktig i aktiviteterna.

- säger enkla meningar på engelska.

- svarar på enklare frågor.

- följer enkla instruktioner.

Bedömning kommer att ske fortlöpande under läsåret genom att observera och dokumentera elevernas väg till lärande.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: