Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Köpa läsk

Skapad 2016-08-21 16:56 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
I temat tränas tre av förmågorna i The Big Five.
Grundskola 6

Du får träna på att använda procedur-, analys- och kommunikationsförmågorna.

 

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig att

 • granska information, kommunicera och ta ställning i frågor med ett naturvetenskapligt innehåll.
 • genomföra systematiska undersökningar
 • använda naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband.
 • sakligt samtala, diskutera och bemöta andras åsikter med respekt.
 • ge exempel på hur den icke-levande miljön påverkar den levande miljön.

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få

 • läsa olika informationstexter, anteckna argument och sedan delta i gruppdiskussioner om miljömässiga för- och nackdelar med att köpa läsk på glasflaskor, petflaskor eller på burk.
 • ta hjälp av de olika argumenten för och emot de olika förpackningarna, ta ställning och förklara varför du tycker så.

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma hur väl du kan

 • söka information
 • göra ett eget ställningstagande
 • motivera ditt ställningstagande med argument för och emot.
 • skilja  mellan argument som baseras på fakta respektive värderingar.
 • i diskussioner utveckla och beskriva dina egna argument och bemöta andras på ett respektfullt sätt.
 • beskriva tänkbara konsekvenser av olika ställningstaganden.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa dina förmågor genom att delta i det ovanstående och genom att avslutningsvis skriftligt sammanfatta ditt ställningstagande och dina argument.

Uppgifter

 • Köpa läsk

Matriser

Ludvika Pedagogisk planeringsmall

E
C
A
Förmåga att söka och granska information
Eleven kan använda olika källor vid sökning av naturvetenskaplig information. Eleven kan i efterhand beskriva sökprocessen.
Eleven kan använda olika källor vid sökning av naturvetenskaplig information. Eleven kan resonera kring användbarheten av valda källor och vald information för den aktuella uppgiften ur något perspektiv, t.ex. svårighetsnivån på informationen. Eleven kan i efterhand beskriva sökprocessen.
Eleven kan använda olika källor vid sökning av naturvetenskaplig information. Eleven kan resonera kring användbarheten av valda källor och vald information för den aktuella uppgiften ur några perspektiv, t.ex. informationens svårighetsnivå och relevans, vilken typ av information som ges av olika källor. Eleven skiljer mellan information som baseras på (relevant) fakta respektive värderingar. Eleven kan resonera om vilka intressen och värderingar som kan tänkas ligga bakom informationen och relatera detta till källans trovärdighet. Eleven kan i efterhand beskriva sökprocessen.
Förmåga att ta ställning och motivera
Eleven kan göra ett eget ställningstagande. Eleven kan motivera sitt ställningstagande.
Eleven kan göra ett eget ställningstagande. Eleven kan motivera sitt ställningstagande med sakliga argument (inklusive naturvetenskapliga argument). Eleven kan utveckla och beskriva sina argument.
Eleven kan göra ett eget ställningstagande. Eleven kan motivera sitt ställningstagande med sakliga argument (inklusive naturvetenskapliga argument), såväl för som emot. Eleven skiljer mellan argument som baseras på fakta respektive värderingar. Eleven kan utveckla och beskriva sina argument. Naturvetenskapliga argument är relevanta och korrekta. Eleven kan beskriva tänkbara konsekvenser av olika ställningstaganden
Förmåga att samtala och diskutera
Eleven kan framföra åsikter i en fråga. Eleven kan bemöta andras åsikter med respekt. Eleven kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner kring naturvetenskapliga frågor, men använder företrädesvis vardagligt språk.
Eleven kan framföra åsikter och argument i en fråga. Eleven kan bemöta andras åsikter och ställa frågor till andra (kring deras argument) i en diskussion. Eleven kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner kring naturvetenskapliga frågor, men den naturvetenskapliga informationen är inte helt korrekt eller relevant, alternativt blandar eleven vardagliga och naturvetenskapliga begrepp.
Eleven kan framföra åsikter och argument i en fråga, både för och emot. Eleven kan bemöta andras åsikter och ställa frågor till andra (kring deras argument) i en diskussion. Eleven kan utnyttja egna och andras argument för att bredda eller fördjupa en diskussion. Eleven kan använda korrekt och relevant naturvetenskaplig information i diskussioner.
Förmåga att presentera och kommunicera
Eleven kan använda naturvetenskaplig information i framställningar kring naturvetenskapliga frågor, men använder företrädesvis vardagligt språk.
Eleven kan använda naturvetenskaplig information i framställningar kring naturvetenskapliga frågor, men den naturvetenskapliga informationen är inte helt korrekt eller relevant, alternativt blandar eleven vardagliga och naturvetenskapliga begrepp. Eleven kan skapa texter och andra framställningar som tar stöd av vardagliga och kontextnära bilder, teckningar m.m.
Eleven kan använda korrekt och relevant naturvetenskaplig information i framställningar kring naturvetenskapliga frågor. Eleven kan, med anpassning till aktuell målgrupp och typ av information som ska kommuniceras, skapa texter och andra framställningar som tar stöd av – med hänsyn till årskursen – korrekta och relevanta naturvetenskapliga symboler och representationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: