Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi på Vikingaskolan ht 2016

Skapad 2016-08-21 17:17 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 – 9 Samhällskunskap Svenska som andraspråk

I arbetsområdet ska du träna på att prata svenska, lyssna och förstå samt skriva texter på svenska.

Du ska också få lära känna dina klasskamrater och personal på Vikingaskolan.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan respektera och hjälpa andra människor.

Du ska visa att du kan redovisa muntligt så att andra förstår.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Innehåll

- Samarbetsövningar

- frågeord och att formulera frågor

- intervju av en klasskompis

- Intervjuer av personal på vikingaskolan

- fotografera och spela in på Ipad

- träna på att tala inför en grupp

- yrken 

 - träna på att skriva texter på svenska

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
 • SvA  4-6
  Tala, lyssna och samtala Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
 • SvA  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • SvA  7-9
  Tala, lyssna och samtala Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
 • SvA  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.

Genomförande

Vecka 34:

- start 

-  samarbetsövning

- fråge-ord och frågor

- intervjua en klasskompis

- presentera en klasskompis för fbk 6-9

- Bestäm tid för intervju med personal på Vikingaskolan

- Intervjua någon som jobbar på Vikingaskolan.

- Spela in intervjun på Ipad

 

Vecka 35:

 - genomgång  av Lpp,

- fotografera personen du har intervjuat

- samarbetsövningar

- Skriva en text om personen du har intervjuat

- Göra en plansch

- Träna på att redovisa muntligt

- redovisa muntligt

- sätta upp plancherna

 

Redovisning

Fredagen den 2/9 ska du redovisa för klassen. Du ska visa planschen och berätta om personen som du har intervjuat.

Elevinflytande

Eleverna är delaktiga genom att de är med och bestämmer vilka personer som ska intervjuas. Eleverna är med och formulerar frågorna.

Matriser

Sh SvA
Du ska visa att du kan redovisa muntligt så att andra förstår

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att kommunicera i tal (redovisa)
Du kan berätta lite om en person. Du använder enkla meningar och enstaka ord när du berättar.
Du kan berätta mer. Du använder hela meningar och det är en röd tråd i det du berättar.
Du använder hela meningar med rätt ordföljd. Du har flyt och tydligt uttal.Du använder ord och begrepp som hör till ämnet. Du kan också förklara dessa och svara på frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: