Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religon- islam, kristendom och judendom åk3

Skapad 2016-08-21 17:27 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Vi lär oss om islam, judendom och kristendom och tittar på likheter och skillnader.
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Vi lär oss om islam, judendom och kristendom och tittar på likheter och skillnader.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Undervisningens innehåll: Vad?

Vad är religion?

Vi kommer att lära oss om vilken betydelse religionen kan ha för olika människor.

Vilka symboler, seder, högtider och platser kopplas till islam, kristendom och judendom?

Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika religionerna?

Vilka berättelser finns inom de olika religionerna?

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att:

- berätta och läsa fakta om islam, kristendom och judendom.

- läsa själva och lyssna på berättelser från de olika religionerna.

- titta på film.

- titta på bilder.

- svara på frågor efter att ha läst en text.

Kunskapskrav för åk 3

 

Bedömning

Genom att aktivt lyssna och vara aktiv vid samtal kan vi bedöma vad du lärt dig om de olika religionerna.

Du kommer också att få visa skriftligt vad du lärt dig som avslutning på  arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: