Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2016-08-21 17:59 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Vinklars storlek mäts i grader, en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel mindre än 90 grader och att en trubbig vinkel är större än 90 grader. Vi lär oss att mäta och rita vinklar med gradskiva.
Grundskola 6 Matematik

I det här arbetsområdet ska du arbeta med  vinklar samt symmetri. 

Innehåll

Konkretisering av mål

 • Du vet att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel är mindre än 90 grader och en trubbig  vinkel större än 90 grader.
 • Du vet hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är.
 • Du kan mäta och rita vinklar med gradskiva.
 • Du kan räkna med vinkelsumman i en triangel.
 • Du kan rita symmetriaxlar och symmetriska bilder.

Syfte

Din förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 

Centralt innehåll

Tidsperiod

v. 34- 37

Undervisning - så här gör vi

 • Vi arbetar enskilt och i par med läromedlet Matte Borgen kapitel 10 "geometri".
 • Vi har genomgångar, där du är aktiv genom att skriva svar och lösningar på din whiteboard.
 • Genomgångar enskilt.
 • Genom att delta aktivt i redovisningar och diskussioner tränar vi på att förstå hur andra tänker.
 • Genom att redovisa och berätta hur vi löst olika typer av problem och uppgifter, tränar vi på att redovisa våra tankar och beskriva de strategier vi har använt.

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • kunna att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel är mindre än 90 grader och en trubbig  vinkel större än 90 grader.
 • kunna hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är.
 • kunna mäta och rita vinklar med gradskiva.
 • kunna räkna med vinkelsumman i en triangel
 • kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder.

Matriser

Ma
Geometri år 6

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Din förmåga att
kunna att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel är mindre än 90 grader och en trubbig vinkel större än 90 grader.
Du är osäker på att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel är mindre än 90 grader och en trubbig vinkel större än 90 grader.
Du kan för det mesta att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel är mindre än 90 grader och en trubbig vinkel större än 90 grader.
Du kan att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel är mindre än 90 grader och en trubbig vinkel större än 90 grader.
Din förmåga att
kunna hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är.
Du är osäker på hur hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är.
Du kan oftast hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är.
Du kan hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är.
Din förmåga att
kunna mäta och rita vinklar med gradskiva.
Du är osäker på hur man mäter och ritar vinklar med gradskiva.
Du kan för det mesta mäta och rita vinklar med gradskiva.
Du kan mäta och rita vinklar med gradskiva.
Din förmåga att
kunna räkna med vinkelsumman i en triangel.
Du kan med hjälp räkna med vinkelsumman i en triangel.
Du kan för det mesta räkna med vinkelsumman i en triangel.
Du kan räkna med vinkelsumman i en triangel.
Ny aspekt
kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder.
Du kan med hjälp rita symmetriaxlar och symmetriska bilder.
Du kan oftast rita symmetriaxlar och symmetriska bilder.
Du kan rita symmetriaxlar och symmetriska bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: