Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal

Skapad 2016-08-21 18:51 i Emausskolan Västerås Stad
Området behandlar vårt talsystem, talområdet 0-1 000 000, och olika strategier för beräkning av med hjälp av de fyra räknesätten.
Grundskola 5 Matematik

Vad är bäst att få: 880 000 kr vid ett tillfälle eller 20 000 kr i månaden under 5 år?

Innehåll

Till eleven:

Stora tal kan vara lite svåra och kluriga, men nog så viktiga att kunna.

Här tränar vi på olika stora tal och hur vi kan hitta olika sätt att räkna med talen.När du har arbetat klart med det här kapitlet ska du kunna;

•läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000 000

•ordna tal efter storlek

•addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet

•använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"

•avläsa och skriva i det romerska talsystemet

 

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

 Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att;

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Undervisningen för detta arbetsområde i matematik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4 - 6;

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Arbetssätt

Genomgångar, enskilt arbete i boken, praktiskt arbete samt gruppdiskussioner.

 

Bedömning

Bedömning sker vid:

 • Muntliga diskussioner vid gemensamma genomgångar
 • enskild räkning
 • resultat vid diagnosen

Kunskapskrav

Kunskapskrav som jag bedömer under det här arbetsområdet:

Matriser

Ma

Problemlösning: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 6
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 6
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar.

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 6
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: