Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik ht 2016 år 7

Skapad 2016-08-21 18:56 i Aroseniusskolan Ale
Ett arbetsområde med syfte att diskutera på vilka olika sätt man lär sig och vilka strategier man kan använda för att få bättre studieteknik.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Studieteknik innebär hur man studerar. Att förbättra sin studieteknik innebär att man lär sig knep för att underlätta studierna, till exempel olika läsförmågor, minnestekniker, planering osv. Målet med en bra studieteknik är att lära sig så mycket som möjligt på den nerlagda tiden. Genom att ha en bra studieteknik ökar man lusten och motivationen till skolarbetet och lyckas bättre med sina studier.

Innehåll

Syfte och mål.

Syftet och målet med att arbeta med det här området är att:.

- du ska öka din förståelse för hur viktigt det är med studieteknik för ditt skolarbete.

- du ska utveckla kunskaper om hur du lär dig på bästa sätt, både i skolan och hemma, genom att känna till och prova på olika studietekniker.

- du ska utveckla kunskaper om hur du  kan planera ditt skolarbete bättre.

- du ska sedan använda dig av de studietekniker som passar dig bäst i ditt övriga skolarbete och på så vis öka ditt lärande, din motivation och förhoppningsvis i längden förbättra dina skolresultat.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

Bedömning - vad och hur?

Jag kommer att bedöma:

- din förmåga att ta till dig kunskap om de olika studieteknikerna vi kommer att arbeta med.

- din förmåga att omsätta dina kunskaper i verkligheten.

- din insikt och förståelse för hur man kan använda sig av studieteknik i skolarbetet.

Hur kommer jag att bedöma?

- genom att hela tiden observera och dokumentera ditt arbete i klassrummet.
- genom gemensamma och enskilda samtal och övningar.

 

Undervisning och arbetsformer.

Så här kommer vi att arbeta:

- Vi kommer att utgå från ett skriftligt dokument om studieteknik hämtat från www.läxhjälp.nu/studieteknik

- Vi kommer att ha kortare genomgångar, se kortare faktafilmer hämtade från ur.se serie "Plugga bättre".

- Vi kommer att göra övningar och uppgifter kopplade till det vi går igenom.

- Vi kommer att arbeta med ett studiehäfte: ”Plugga smart -  lär dig mer”.

- Vi kommer att se filmen "Studieteknik" från www.sli.se och arbeta med övningar kopplade till den filmen.

 

Matriser

Sv
Studieteknik ht 2016 år 7

Öva mer!
Jag kan!
Jag är säker!
Vad är studieteknik?
Jag kan inte beskriva vad som menas med studieteknik.
Jag har förstått vad studieteknik innebär och kan beskriva fördelar.
Studiestrategier
Jag kan ge ett exempel på en strategi man kan använda sig av för att plugga på ett bra sätt..
Jag kan beskriva 2-3 strategier man kan använda för att plugga på ett bra sätt, och hur de används.
Jag kan ge 4 eller fler exempel på olika strategier man kan använda för att plugga på ett bra sätt.
Lässtrategier
Jag kan ge ett exempel på en strategi man kan använda sig av för att lära sig så mycket som möjligt av en text.
Jag kan ge 2-3 exempel på en strategi man kan använda sig av för att lära sig så mycket som möjligt av en text.
Jag kan ge 4 eller fler exempel på en strategi man kan använda sig av för att lära sig så mycket som möjligt av en text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: