Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens inre och yttre krafter

Skapad 2016-08-21 19:27 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Vi studerar de krafter som förändrar jordens utseende och förutsättningar. Vi studerar hur olika förutsättningar, ekonomiska och geografiska, påverkar hur människor i olika delar av världen kan drabbas av naturens krafter.
Grundskola 7 Geografi
Vi studerar jordens byggnad och hur inre och yttre krafter verkar för att förändra jordens yta.

Innehåll

 

 Vi kommer att läsa om:

 • Jordens inre
 • Plattektonik
 • Hur jordytan formas av de inre krafterna
 • Hur naturens yttre krafter påverkar jordytan
 • På vilket sätt människan påverkar jordytan 
 • På vilket sätt förändringarna av jordytan påverkar människor och de miljöer de lever i

 

 

Undervisningen sker genom:

 • Lärobokens text och instuderingsfrågor
 • Genomgångar
 • Filmklipp om plattektonik osv
 • Arbetsblad

 

Bedömning sker genom:

 • Skriftligt prov
 • Arbetsinsatser under lektionstid

 

Vad bedöms?

 • Se kunskapsmatrisen nedan!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Kunskapsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Processer som formar landytan
Eleven kan föra enkla och till viss del under- byggda resonemang om processer som formar och förändrar jord- ytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven kan föra välutvecklade och väl under- byggda resonemang om processer som formar och förändrar jord- ytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska be- grepp på ett väl fungerande sätt.
Källors användbarhet
Eleven för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: