Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året

Skapad 2016-08-21 19:29 i Knutby skola Uppsala
Vi lär oss begrepp som har med året och dess växlingar att göra. T ex årstider, månader, dagar. Vi pratar om historiska traditioner och religiösa högtider kopplade till årstider.
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Vi lär oss begrepp som har med året och dess växlingar att göra. T ex årstider, månader, dagar. Vi pratar om historiska traditioner och religiösa högtider kopplade till årstider. Vi observerar naturens växlingar i skog och mark.

Innehåll

Vi lär oss begrepp och innebörden av ord som årstider, kvartal, månader och dagar, samt deras relation till varandra. Vi lär oss vika traditioner och högtider som är förknippade med årstiderna och årets växlingar.  

 • Vi kommer att diskutera tillsammans med bilder som stöd (projektor eller whiteboard)
 • Eleverna kommer att dokumentera genom att skriva på iPad och genom att fotografera egna årstidsbilder 
 • Eleverna gör korta texter och/eller bilder där de kopplar sina egna erfarenheter med årstiderna, månaderna
 • Eleverna forskar om vad som händer med träd och växter i naturen under de olika årstiderna och lär sig begrepp

Uppgifter

 • Årets uppdelning

 • Årstidskollage

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

NO Sv SO
Kunskapsprofil Svenska åk 3

Behöver mycket stöd för att nå målen.
Behöver visst stöd för att nå målen.
Uppnår målen för år 3
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Berätta om vardagliga händelser och beskriva dem så att innehållet tydligt framgår. Ge och ta enkla muntliga instruktioner
Formulera sig och kommunicera i skrift, söka information i olika källor, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Söka information och återge grundläggande delar i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller enkla ämnesspecifika ord och begrepp och innehållet är begripligt.

NO Sv SO
Bedömningsmatris NO år tre

Genom undervisningen i Naturorienterade ämnen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar
Du ska utifrån tydliga instruktioner kunna utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Du ska kunna sortera några föremål, djur och växter utifrån olika egenskaper.
Du ska kunna beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material.
Du ska kunna namnge några djur och växter.
Du ska med hjälp av enkla metoder kunna separera lösningar och blandningar.
Du ska kunna göra jämförelser mellan egna och andras resultat.
Du ska kunna dokumentera din undersökning med hjälp av olika uttrycksformer och använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Förmågan att använda naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband
Du ska kunna berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen.
Du ska kunna berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Du ska kunna visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du ska kunna göra enkla observationer av årstider, namnge några djur och växter, samt beskriva och ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Du ska kunna beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: