Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6

Skapad 2016-08-21 19:43 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
Under höstterminen kommer vi arbeta med följande område utifrån boken Formula: - Omkrets och area - Volym och skala - Algebra och samband
Grundskola 6 Matematik

Arbetssätt
-Genomgångar av de olika områdena
-Eget arbete i mattebok
-Diskussioner och problemlösning i grupp
-Arbeta fram experiment med utgångspunkt från vardagliga situationer
-Övningar i form av matematiska spel och problemlösning


Mål
Du ska kunna
• jämföra och beskriva grundläggande egenskaper hos geometriska objekt
• beskriva och konstruera symmetri
• uppskatta och bestämma vinklar samt använda gradskiva
• uppskatta och beräkna omkrets och area av månghörningar
• förklara samband omkrets-area och metoder för beräkningar

• beskriva geometriska egenskaper hos objekt i 2D och 3D
• jämföra och bestämma olika föremåls volym
• mäta och ange föremåls volym och vikt i olika enheter
• använda och göra beräkningar i skala för 1 - 3 dimensioner

• tolka och förenkla uttryck med bokstäver
• lösa enkla ekvationer
• upptäcka och använda mönster och samband
• skriva och jämföra tal i decimala och binära talsystemet
• använda strategier vid problemlösning


På vilket sätt bedöms det
• Genom muntliga resonemang i olika former av diskussioner
• Genom skriftliga prestationer i matteboken
• Genom olika skriftliga test
• Genom egna observationer och slutsatser i olika experimen

Innehåll

Syften matematik

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: