Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

engelska år 3

Skapad 2016-08-21 20:00 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 3 Engelska

Innehåll

Do you speak English? What's Your name? Where are you from?

 How are you? How old are you?

Engelska språket finns runt omkring oss hela tiden. Du behöver bara tänka på vad du äter till frukost, vad du har för kläder eller vilka ord du använder vid datorn.

 

 

 

Innehåll

Så här ska vi arbeta

När vi arbetar med engelska under år 3 i skolan kommer du att få träna på och lära dig:

att säga engelska ord, fraser och meningar som har anknytning till din vardag, t.ex. school, at home, my family, colours, my pets osv.
att prata engelska med dina klasskamrater
att lyssna på engelskt tal med hjälp av hörförståelseövningar, film, musik och din lärare
enkla ramsor, sånger och spel
att läsa och förstå ord och enkel text 
att skriva enkla engelska ord och fraser

.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Detta kommer bedömas

Din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i

 • att säga engelska ord, fraser och meningar
 • att prata engelska med dina klasskamrater
 • att lyssna på engelskt tal
 • att delta i enkla ramsor och sånger
 • att läsa och skriva enkla engelska ord

Matriser

En
Bedömningsmatris för engelska åk 3

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Skriva
Uttrycker sig tydligt och sammanhängande
Skriver med handledning enkla meningar.
Skriver enkla meningar med övervägande engelska ord.
Skriver enkla meningar. Ex: The dog is black. He is happy. He is three years old.
Skriver en enkel sammanhängande text. Ex: The, happy dog is three years old. He is black but he has got a white spot near his nose. He’s older than my dog.
Formulerar och uttrycker egna åsikter.
Uttrycker med handledning egna åsikter
Formulerar egna åsikter. Ex: I like ice-cream.
Stavning
Skriver en text med enstaka rättstavade ord.
Skriver en text där huvuddelen av orden är rättstavade.
Skriver en text med god stavning.
Bearbeta text
Kan utifrån respons bearbeta texten med stöd.
Bearbetar texten på egen hand utifrån respons och höjer dess kvalité i delar av texten.
Bearbetar texten på egen hand utifrån respons och höjer dess kvalité i helhet.
Tala
Samtala
Kan med handledning delta i enkla dialoger.
Kan delta i enkla dialoger.
Kan delta i samtal om en företeelse/händelse
Muntlig framställning/berätta
Kan med handledning berätta med enkla meningar.
Berättar med enkla meningar samt använder övervägande engelska ord.
Berättar med engelska ord.
Berättar sammanhängande med engelska ord.
Formulerar och uttrycker egna åsikter
Kan med handledning uttrycka egna åsikter.
Formulerar egna åsikter. Ex: I like ice-cream.
Använder omformuleringar
Saknar omformuleringar
Kan använda enkla omformuleringar. Ex: trunks = swimming suit for boys
Använder omformuleringar som stöder budskapet. Ex: It’s raining hard.= It’s raining a lot.
Lyssna
Texter
Förstår enstaka ord och fraser.
Kan med handledning förstå enkla texter.
Kan förstå helheten i enkla texter som framförs i lugnt tempo.
Kan förstå helheten samt detaljer i enkla texter som framförs i lugnt tempo.
Instruktioner i tal
Kan med handledning förstå och följa enkla instruktioner.
Förstår och följer enkla instruktioner.
Förstår och följer instruktioner.
Läsa
Instruktioner i skrift
Kan med handledning förstå och följa enkla instruktioner.
Förstår och följer enkla instruktioner.
Förstår och följer instruktioner.
Läsförståelse
Förstår enstaka ord och fraser i enkla texter.
Kan med handledning läsa och förstå enkla texter.
Kan läsa och förstå helheten i enkla texter.
Kan läsa och förstå helheten samt detaljer i enkla texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: