Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 6 2016-2017

Skapad 2016-08-21 20:47 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola 6 Idrott och hälsa Idrott och hälsa

Planering för idrott och hälsa läsår 2016-2017

Innehåll

INLEDNING

I ämnet idrott och hälsa ska vi skapa förutsättningar så att alla elever deltar i de fysiska aktiviteterna som vi gör på lektionerna. Genom detta utvecklar du god kroppsuppfattning och ökar tilltron till din fysiska förmåga. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för dig nu och senare i livet.

ÖVERGRIPANDE MÅL

I läroplanen för Grundsärskolan under rubriken övergripande mål och riktlinjer har vi valt att särskilt lyfta fram följande:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

SYFTE

Genom undervisning i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • IDH
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • IDH
  Syfte reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
 • IDH
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
 • IDH
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
 • IDH
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

METOD OCH INNEHÅLL

Vi arbetar med förmågorna främst i ”praktisk form”, med kroppen som redskap. Genom samtal vid samlingar och teoripass kommer vi återkommande att beröra hur vi förebygger risker i olika aktiviteter samt hur vi kan hantera nödsituationer. Vi kommer att simma och då bl.a. träna livräddning.

Aktiviteter vi bland annat kommer att genomföra under året:

 • lekar och bollekar
 • styrka och kondition
 • bollspel (volleyboll, basket, fotboll, innebandy, handboll)
 • rörelse till musik
 • redskap
 • simning
 • skridskor/isvett
 • racketsporter (badminton, pingis, lacrosse)
 • orientering
 • friidrott
 • samarbetsövningar

Teori kopplat till kunskapskraven utifrån:

 • förebyggande av skador/beskriva hur man agerar vid nödsituationer
 • samtala om upplevelser kring olika aktiviteter
 • ämnesspecifika ord och begrepp kopplat till idrott och hälsa

Kopplingar till läroplan

 • IDH  1-6
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel stödja, kasta. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • IDH  1-6
  Rörelse Lekar, danser och idrotter och deras regler.
 • IDH  1-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • IDH  1-6
  Rörelse Rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • IDH  1-6
  Hälsa och livsstil Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
 • IDH  1-6
  Hälsa och livsstil Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.
 • IDH  1-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • IDH  1-6
  Hälsa och livsstil Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.
 • IDH  1-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön. Hur man ger och följer vägbeskrivningar.
 • IDH  1-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
 • IDH  1-6
  Friluftsliv och utevistelse Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
 • IDH  1-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten, även vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap. Ämnesspecifika begrepp
 • IDH  1-6
  Friluftsliv och utevistelse Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.

Bedömning och självskattning:

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under årets gång.


Vi vill att du utvärderar följande frågor i slutet av varje termin:

 • Hur är din inställning till ämnet idrott och hälsa?
 • Vad tycker du att du har utvecklat mest under denna perioden?
 • Vad behöver du utveckla vidare och hur skall du göra för att nå ditt mål?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: