Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år4

Skapad 2016-08-21 21:17 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 Geografi
Den blå planeten-vår plats i universum Vecka: 34 - 38

Innehåll

Syftet

  • Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

 

Centralt innehåll –Vi kommer att arbeta med

  • Jordytan på vilket sätt den formas och förändras av människors markutnyttjande och naturens egna processer, tillexempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
  •  

Undervisning – konkretisering

Du kommer genom samtal, film, laborationer och experiment att utveckla dina kunskaper om vilka processer som formar och förändrar jordytan och vilka konsekvenser detta kan få för människor och natur. Du kommer också att träna på geografiska begrepp, så du kan utveckla din förmåga att resonera om natur och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad

Du visar din förmåga att:

  • synliggöra processer som formar och förändrar jordytan genom att knyta bilder på förändringar i naturen till begrepp och koppla bilderna till dessa till vilka krafter i naturen som orsakat förändringarna

 

  • föra resonemang om processer som formar och förändrar jordytan genom att resonera om vilka processer som formar och förändrar jordytan
  • använda geografiskabegrepp visar du genom att använda begreppen när du berättar och skriver

 

Bedömning - Detta kommer jag att bedöma                          

  • Din förmåga att synliggöra processer som formar och förändrar jordytan
  • Din förmåga att föra resonemang om processer som formar och förändrar jordytan
  • Din förmåga att använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt

 

Matriser

Ge
Den blå planeten

Målet är uppnått
Målet är utvecklat
På väg vidare
JAG... synliggör förändringar i naturen genom att...
ge några exempel på förändringar i landskapet som orsakats av naturen (för enkla resonemang on processer som formar och förändrar jordytan)
.ge flera exempel på förändringar i landskapet som orsakats av naturen och kopplar några förändringar till rätt naturkraft (för utvecklade resonemang on processer som formar och förändrar jordytan)
.ge flera exempel på förändringar i landskapet som orsakats av naturen och kopplar flera förändringar till rätt naturkraft och ger något exempel på natur fenomen vi kan dra nytta av i dag. (för välutvecklade resonemang on processer som formar och förändrar jordytan)
Resonerar om processer som formar och förändrar jordytan genom att...
ge exempel på någon process som formar jordytan och kan göra en koppling hur det påverkar naturen (föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan)
ge exempel på flera processer som formar jordytan och kan göra några koppling hur det påverkar naturen (föra utvecklade och relativt väl underbyggda och till viss del resonemang om processer som formar och förändrar jordytan
ge exempel på flera processer som formar jordytan och kan göra några koppling hur det påverkar naturen och berätta i flera led vad som händer mellan kontinentalplattorna (föra väl utvecklade och väl underbyggda och till viss del resonemang om processer som formar och förändrar jordytan)
Använder geografiska begrepp
något begrepp i rätt sammanhang (använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt)
flera begrepp i rätt sammanhang (använda geografiska begrepp på ett i fungerande sätt)
begrepp naturligt i olika sammanhang (använda geografiska begrepp på ett i huvudsak väl fungerande sätt)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: