Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 7: Fashion & Looks

Skapad 2016-08-21 21:29 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
En introduktion till språket som används när man talar och skriver om mode och utseende.
Grundskola 7 Engelska

"We sometimes encounter people, even perfect strangers, who begin to interest us at first sight, somehow suddenly, all at once, before a word has been spoken." - Fyodor Dostoevsky Vilken betydelse har utseende och mode? Bedömer vi andra människor på samma sätt, eller kan utseendet påverka oss?

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Konkretiserade mål

Målen med det här området är att träna sig på att läsa, skriva och tala om utseende och mode.

Läsförståelse: tränas genom läsning av texter i läroboken och på internet i samband med informationssökandet.

Skriftlig förmåga: tränas genom att skriva och lämna in en kort beskrivande text.

Muntlig förmåga: tränas genom att förbereda och hålla ett kort föredrag inför klassen om en modestil eller designer/märke.

Undervisningen

Under ett par veckor arbetar vi i klassen med texter och övningar i läroboken som behandlar mode och utseende. Därtill kommer ett pararbete om en specifik modestil eller ett märke/en designer. Detta pararbete ska presenteras inför klassen 

Pararbetet ska innehålla följande:

 • minst en minut aktivt prat per person, gärna mer
 • 50/50 fördelning av förarbetet och presentationen
 • visuellt stöd i form av ett bildkollage eller en powerpoint (eller liknande)

Matriser

En
English 7: Fashion & Looks

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
VAD du förstår och HUR du visar att du förstått det.
- huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer - kan översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
- huvudsakliga innehållet och väsentliga detaljer - kan välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
- både helhet och detaljer - kan välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll
Skriftlig förmåga
Hur du formulerar dig i skrift.
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
- relativt varierat, tydligt och sammanhängande. - med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriftlig förmåga
Förbättringar av egna texten.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av dina framställningar. (lägre nivå, mindre utsträckning)
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av dina framställningar. (högre nivå, större utsträckning))
Muntlig förmåga
Hur du formulerar dig muntligt
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: