Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2016-08-21 22:45 i Tångaskolan Falkenberg
Under några veckor kommer du att bekanta dig med begreppen blandningar, lösningar, syror, baser, indikator, pH-värde och försurning.
Grundskola 4 – 6 Svenska Kemi
Sött och surt, är det motsatser? Nog har du väl varit SUR någon gång! Olle har en riktig BASröst. Orden SUR och BAS kan ha många olika betydelser men vad innebär surt och basiskt för en kemist? Om du frågar en kemist vad som motsatsen till surt är så svarar den kanske inte som du har tänkt. Kan det vara söt eller glad eller basisk? Hur tänker en kemist om sura och basiska ämnen? Detta är en del av frågor som vi kommer att undersöka under vårt arbete med baser och syror.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Konkreta mål

Du kommer att utveckla dina förmågor genom att:

 • lära dig vad menas med surt och basiskt
 • lära dig hur man mäter pH-värde och vad pH-skala är
 • undersöka hur ett ämne kan bli mindre surt
 • lära dig vad en indikator är
 • lära dig om försurning i naturen och dess konsekvenser för vår miljö
 • få genomföra laborationer som ska dokumenteras i ord och bild.

Bedömning - vad och hur

Elevernas kunskaper och förmågor kommer att bedömas genom inlämnade arbetsuppgifter under arbetetsgång samt av genomförandet av laborationerna.

Vi kommer att bedöma att du kan:

 • förklara vad menas med surt och baskiskt
 • berätta hur surhet mäts 
 • förklara vad en indikator är
 • känna igen varningssymboler för farliga ämnen
 • förklara vad försurning är och dess konsekvenser för vår miljö.


Vid laborationerna kommer följande att bedömas:

Att du kan:

 • utföra enkla laborationer på ett säkert sätt
 • hantera utrustning på rätt sätt
 • samarbeta med dina kamrater
 • sammanställa din laboration i en enkel rapport.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Gemensamma genomgångar där ni kommer att få möjlighet att utveckla er förståelse och era faktakunskaper kring aktuella ämnet. Ni kommer också att uppmuntras till att träna sig delta i samtal samt diskutera och reflektera om era egna erfarenheter och förkunskaper.
 • Titta på film samt diskutera innehållet. 
 • Ni kommer också att uppmuntras att utveckla era faktakunskaper genom att läsa texter och ta ut viktigt information ur de texterna.
 • Via kooperativa övningar kommer ni att få möjlighet att utveckla er begreppsförmåga samt lära er de begreppen som är aktuella för ämnet. 
 • Göra experiment/ laborationer och skriva enklare laborationsrapporter där ni kommer att få träna er att dokumentera – ställa hypotes, komma fram till resultat och dra slutsatser av undersökningarna samt koppla detta till det som ni har lärt er om syror och baser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: