Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pubertet, sex och relationer

Skapad 2016-08-22 06:04 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 6 Biologi

Vi kommer att titta på och arbeta med olika texter och filmer samt diskutera kring ämnen som handlar om kroppen, hälsa, pubertet, fortplantning och sexualitet. 

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Vi kommer att lära oss om vad som händer i kroppen under puberteten och hur vi alla reagerar olika på dessa förändringar både psykiskt och fysiskt. Hur vi under denna period behöver vara extra omtänksamma och måna om varandras olikheter. 

Vi ska läsa och se filmer om att vi alla har olika sexualitet och hur vi ska respektera och våga prata om våra olikheter. Vi lär oss om hur barn blir till och hur de växer i magen. Vi kommer ha aktuella samtal kring hur vi ska respektera varandras olika vilja till sexuell samvaro. 

Vi kommer att läsa om olika levande varelsers sätt att fortplanta sig.

Du kommer lära dig könsorganens namn och olika delar.

Arbetssätt

I undervisningen kommer vi att titta på och arbeta om de filmer och texter vi läser och tittar på. Diskussioner kommer genomföras i hel och halvklass, samt i mindre grupper.

I slutet av arbetsområdet kommer du att få genomföra ett mindre prov vilket kommer att avsluta arbetet om kroppen, hälsa, pubertet och sexualitet.

Du kommer att jobba:

  • i par och i mindre grupp
  • enskilt
  • med att ta del av genomgångar i stor grupp

Bedömning

 

Efter avslutat arbetsområde kommer jag bedöma din förmåga/dina färdigheter att:

Samtala om frågor som rör kroppen och hälsa.

Visa på samband och begrepp i människokroppen i både skriftliga och muntliga samtal och diskussioner.

Veta hur några levande organismer fortplantar sig på olika sätt.

Veta vad som händer med din kropp när du kommer in i pubeteten.

 

Uppgifter

  • Sex och sånt...

Matriser

Bi
Bedömningsmatris för sex och samlevnad

Når ännu ej godtagbar nivå
nivå 1
.
nivå 2
nivå 3
KOMMUNIKATIONSFÖRMÅGAN. Hur delaktig du är vid diskussioner.
Du kan ganska bra lyssna på vad andra tycker om hälsa, pubertet och känslor, men deltar inte aktivt själv.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, pubertet och känslor så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, pubertet och känslor så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, pubertet och känslor så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
BEGREPPSFÖRMÅGA. Dina kunskaper om pubertet, könsorgandelar och deras funktion m m.
Du har lite baskunskaper i biologi, dvs du förstår varför man kommer in i puberteten och kan namnge några könsorgandelar.
Du har baskunskaper i biologi, dvs du förstår varför man kommer in i puberteten och kan namnge och placera några könsorgandelar. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi, dvs du förstår och kan förklara varför man kommer in i puberteten och kan namnge och placera de flesta könsorgandelar. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi, dvs du förstår och kan förklara varför man kommer in i puberteten och kan namnge och placera alla könsorgandelar. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
ANALYSFÖRMÅGAN. Hur du diskuterar utifrån den kunskap och information du får.
Du kan jämföra skillnader mellan könen.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar och skillnader mellan könen på ett ganska bra sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar och skillnader mellan könen på ett bra sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar och skillnader mellan könen på ett välutvecklat sätt.
Du har uppvisat kunskap om hur befruktning sker samt hur man skyddar sig mot oönskad graviditet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: