Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO 2016-2017

Skapad 2016-08-22 09:33 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Att leva tillsammans i Helsingborg, Sverige och övriga världen
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen Svenska

I det dagliga arbetet lägger vi stor vikt vid den känslomässiga sociala utvecklingen. Hur vi samtalar och umgås med varandra. Vi arbetar med Olweus . Vi har utflykt en gång i veckan då vi besöker olika platser i Helsingborg. Målet är inte enbart platsen vi besöker utan även den sociala samvaron i samhället. På bussen, på museet, i restaurangen, på bion, i affären. Vi kommer att titta på Lilla Aktuellt, läsa dagstidningar, 8-sidor, och läsa nyheter i andra medier. Vi kommer också att diskutera och reflektera över nyheterna vi tagit del av utifrån demokratiska värden och principer.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
 • SO
  Syfte reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
 • SO
  Syfte söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
 • SO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • SO  7-9
  Att leva tillsammans Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil.
 • SO  7-9
  Att leva tillsammans Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter.
 • SO  7-9
  Att leva tillsammans Hur livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i olika religioner och andra livsåskådningar.
 • SO  7-9
  Att leva tillsammans Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • SO  7-9
  Att leva tillsammans Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Sveriges grundlagar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val och skapa opinion i sociala medier.
 • SO  7-9
  Att leva tillsammans Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
 • SO  7-9
  Att leva tillsammans Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel i sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • SO  7-9
  Att leva i Sverige Yrken och verksamheter i samhället. Entreprenörskap.
 • SO  7-9
  Att leva i världen Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom buddism och hinduism.
 • SO  7-9
  Att leva i världen Klimatförändringar och olika förklaringar till dessa.
 • SO  7-9
  Att leva i världen Jordytan och på vilket sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel skogsavverkning, jordbävning och vulkanutbrott. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • SO  7-9
  Att leva i världen De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • SO  7-9
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • SO  7-9
  Att undersöka verkligheten Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
 • SO  7-9
  Att undersöka verkligheten Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på länder och platser i Europa och övriga världen, som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  7-9
  Att undersöka verkligheten Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
 • SO  7-9
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  7-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: