Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska 9 Tidskrifter och objektspronomen

Skapad 2016-08-22 09:41 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Tidskriftsläsning och grammatik: objektspronomen
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Det är roligt att kunna läsa enklare artiklar i aktuella tidskrifter så vi ska ge oss på ett axplock från sommaren 2016. Samtidigt kommer vi att studera hur pronomen fungerar som direkt och indirekt objekt.

Innehåll

Mål

Du ska kunna läsa enklare artiklar ur autentiska veckotidningar och samtidigt bygga ut ditt ordförråd med moderna och användbara ord och fraser. Dessutom kommer du att få lära dig hur objektspronomen i både ackusativ och dativ fungerar så att du kan använda dem i ditt aktiva ordförråd.

Arbetets innehåll

Ni kommer att få läsa små artiklar, skämt, lekar mm, hämtade från veckotidningar från i somras och försöka förstå dem så bra som möjligt genom att slå upp ord och fraser, förslagsvis i NE:s ordböcker på nätet. Samtidigt samlar ni ord och fraser som ni inte kunde tidigare och gör en ordlista med ca.30 glosor.Detta gör ni i grupper om 2-4 personer. Därefter kommer vi att tala om artiklarna i stora gruppen och välja ut 30 ord som senare blir läxa. Dessa ord kommer ni att få arbeta med genom att bilda egna meningar med dem.

 

Vi ska också gå igenom hur objektspronomen fungerar i franskan och göra ett antal övningar på det.

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Arbetssätt och redovisning

Arbetssättet är redan beskrivet ovan och redovisningen kommer att ske i läxförhör på både glosor och objektspronomen.

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande under lektionerna och i läxförhör där du får visa att du utvecklat ditt ordförråd och kan använda de nya orden och fraserna samt att du förstått och kan använda den nya grammatiken.

Kopplingar till läroplan

 • M2  E 9
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  E 9
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  E 9
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • M2  E 9
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • M2  E 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • M2  E 9
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Reflektion-utvärdering

Har du hittat egna bra strategier för att förstå en helt okänd text?

Hur lär du dig bäst nya ord och fraser?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: