Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik skolår 7-9 Läsår 2016-2017

Skapad 2016-08-22 09:48 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
...

Innehåll

Matematik skolår 7-9

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

• lösa matematiska problem,

• använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och

• använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Centralt innehåll

Taluppfattning

 • Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler.
 • Centrala metoder för de fyra räknesätten.
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.

 

Tid och pengar

 • Olika sätt att mäta och uppskatta tid.
 • Pengars värde och användning och hur de kan växlas.

 

Sannolikhet och statistik

 • Hur information kan föras in och avläsas ur tabeller och diagram. till exempel busstidtabeller.

Geometri

 • Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.

Kunskapskrav (för år 7- 9)

Mål

Taluppfattning

 • Kunna läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
 • Kunna beräkna och lösa uppgifter med hjälp av de fyra räknesätten med huvudräkning och skriftliga räknemetoder.

 

Tid och pengar

 • Ha en grundläggande rums och tidsuppfattning och kan läsa av några klockslag av betydelse för vardagen.
 • Känna igen de olika penningvalörerna och kunna göra enkla laboreringar.
 • Kunna resonera om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information

 

Sannolikhet och statistik

 • Kunna läsa av en busstidtabell i pappersform och på nätet.
 • Kunna läsa tv-program.

 

Geometri

 • Känna till enheter för längd, massa och volym.
 • Kunna väga och mäta i praktiska situationer och kunna uppskatta.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
 • Ma  7-9
  Tid och pengar Pengars värde och användning och hur de kan växlas. Digitala betalningssätt

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 9
  Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
 • Ma  E 9
  Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
 • Ma  E 9
  Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder samt medverkar i att visa och uttrycka multiplikation och division.
 • Ma  E 9
  Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
 • Ma  E 9
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Matriser

Ma
Matris matematik grundsärskolan

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Problemlösning
Du kan **medverka** i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Du kan lösa problem i vardagliga situationer på ett **delvis fungerande** sätt.
Du kan lösa problem i vardagliga situationer på ett **väl fungerande** sätt.
Taluppfattning och tals användning
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Dessutom beräknar och löser du additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1–10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder samt **medverkar** i att visa och uttrycka multiplikation och division.
Dessutom beräknar och löser du additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett **delvis fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser du additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett **väl fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Du kan också **medverka** i att avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Du kan också på ett **delvis fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information olika källor.
Du kan också på ett **väl fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Du **bidrar** också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar
Du ger också **enkla** omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Du ger också **välutvecklade** omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Tid och pengar
Du kan **bidra** till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Du kan föra **enkla** och **till viss del underbyggda** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Du kan föra **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Sannolikhet och statistik
Du **bidrar** till att beskriva informationen i tabeller och diagram.
Du beskriver informationen i tabeller och diagram på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Du beskriver informationen i tabeller och diagram på ett **ändamålsenligt** sätt.
Geometri
Du uppskattar, mäter och avläsa sträckor, massor och volymer och **bidrar** till att storleksordna enheterna.
Du uppskattar, mäter och avläsa sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med **viss säkerhet**.
Du uppskattar, mäter och avläsa sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med **säkerhet**.
Ämnesspecifika begrepp
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömmen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: