Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No GS3 2016-2017

Skapad 2016-08-22 09:50 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen

Eleven skall utveckla sin förmåga med att: Jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen Jämföra och reflektera över samband mellan livsstil, miljö och hälsa. Söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden Genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Innehåll

Centralt innehåll

 

Mönster och strukturer i naturen

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och deras betydelse för dygn, månader, år och årstider.
 • Naturliga teorier om livets uppkomst, evolutionsteorin.
 • Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra.
 • Fotosyntes och förbränning

Naturvetenskap i vardagen

 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället.

 

Kropp och hälsa

 • Människokroppens organ, deras namn, placering, utseende och funktion.
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer.

 

Mål

Mönster och strukturer i naturen

 • Ha kännedom om årstidernas inverkan på naturen.
 • Känna till något om himlakropparna.
 • Ha kännedom om människans fortplantning, födelse, pubertet, åldrande och död.
 • Känna igen och beskriva några vanliga växter och djur i närmiljön.
 • Känna till fotosyntesen och växter och djurs samspel i naturen.
 • Ha kännedom om ekosystemet i närmiljön om hur växter och djur samspelar.

 

Naturvetenskap i vardagen

 • Känna till något om Kemikalieanvändning och dess risker.

 

Kropp och hälsa

 • Känna till kroppen och kroppens funktioner.
 • Ha kunskap om betydelsen för god hälsa

Så arbetar vi

 • Vi besöker stranden och studerar smådjur vid strandkanten och i havet.
 • Skriver egna faktatexter efter information vi hittat i böcker och på nätet.
 • Vi studerar djur och växter i närmiljön och skriver egna faktatexter efter information vi hittat i böcker och på nätet.
 • Vi pratar om Universum och dess planeter.
 • Vi arbetar i Arbetsboken ”Kroppen” och pratar om vikten av god hälsa.
 • Vi gör praktiska försök och arbetar efter arbetsboken ”Enkla försök”
 • Vi arbetar i arbetsboken ”Almanackan”.
 • Vi arbetar i arbetsboken ” Läs och klura”.
 • Vi talar om vanliga Kemikalier i hemmet.

 

Kunskapskrav (för år 7 och 9)

Här kopplar du ev. de kunskapskrav som du vill tydliggöra har koppling till arbetsområdet.

Denna del kan du ev. radera och istället tydliggöra detta genom hänvisning till bedömningsmatris och betygstabell för ämnet.

Kopplingar till läroplan

 • NO  7-9
  Mönster och strukturer i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och deras betydelse för dygn, månader, år och årstider. Universums uppkomst, utveckling och uppbyggnad.
 • NO  7-9
  Mönster och strukturer i naturen Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald enligt evolutionsteorin.
 • NO  7-9
  Mönster och strukturer i naturen Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön. Fotosyntes och förbränning.
 • NO  7-9
  Naturvetenskap i vardagen Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsmedel, kosmetika och färger. Hur de används och hanteras på ett säkert sätt samt hur de påverkar hälsa och miljö.
 • NO  7-9
  Kropp och hälsa Människokroppens organ, deras namn, placering, utseende och funktion.
 • NO  7-9
  Kropp och hälsa Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
 • NO  7-9
  Metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
 • NO  7-9
  Metoder och arbetssätt Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Din förmåga att
deltaga i fältstudier, experiment och annan undervisning.
Hur du dokumenterar och redovisar undersökningar i skrift, bild och andra uttrycksformer.
Hur väl du kan använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.  
Hur  du söker, granskar och värdera information från olika källor och gör egna överväganden.

Matriser

NO
NO matris år 7-9

Har bedömts
E
C
A
Sol, måne och planeter
Du kan **bidra** till resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och **medverkar** i att beskriva deras betydelse för dag, natt och årstider.
Du kan föra **enkla** resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och beskriver deras betydelse för dag, natt och årstider på ett **delvis fungerande** sätt.
Du kan föra **välutvecklade** resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och beskriver deras betydelse för dag, natt och årstider på ett **väl fungerande** sätt.
Evolution
Du **medverkar** också i resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Du för **enkla** resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Du för **välutvecklade** resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Vattnets kretslopp
Du kan **bidra** till resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Du kan föra **enkla** resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Du kan föra **välutvecklade** resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Miljö, energikällor, hållbar utveckling
I samtal om miljöfrågor kan Du **bidra** till resonemang om samhällets energikällor och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan Du föra **enkla** resonemang om samhällets energikällor och ge **delvis underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan Du föra **välutvecklade** resonemang om samhällets energikällor och ge **väl underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Information
Du kan **medverka** i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör **något** eget resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då **enkla** och **delvis underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Undersökningar
Du kan **medverka** i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och **bidrar** till dokumentation av arbetet och resultaten.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar **delvis fungerande** sätt och gör **enkel** dokumentation av arbetet och resultaten.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar **väl fungerande** sätt och gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet och resultaten.
Kroppen
Du kan **medverka** i att beskriva några av människans organ och ger **något** exempel på deras funktion och samband.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt beskriva några av kroppens organ och ger **några** exempel på deras funktion och samband.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt beskriva några av kroppens organ och ger **några** exempel på deras funktion och samband.
Hälsa och ohälsa
Du **bidrar** också till resonemang om förebyggande hälsovård.
Du för också **enkla** resonemang om förebyggande hälsovård.
Du för också **välutvecklade** resonemang om förebyggande hälsovård.
Sex och samlevnad
Du **bidrar** till resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
Du för **enkla** resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
Du för **välutvecklade** resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
Begrepp
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: