Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige - ett trädrikt rike

Skapad 2016-08-22 10:30 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 4 Biologi Matematik
Drygt halva Sveriges yta täcks av skog. Vilka träd växer i skogen och varför växer inte alla träd överallt? Varför ser träd lite olika ut? Hur kan man känna igen olika vanliga träd? Vad har de olika träden skogen använts till förr och vad används de till nu?

Innehåll

Arbetssätt

Genom fältstudier i närmiljön tränar vi oss på att urskilja de olika arterna av träd på skolgården och att arbeta i naturen med ansvar för den. Eleverna kommer under hösten att vara riktiga forskarassistenter åt ett forskarteam på SLU. Deras uppdrag är att följa ett utvalt lövträds höstfärger fram till lövfällning och rapportera in observationerna till SLU:s forskningsprojekt "Höstförsöket" i tabeller och bilder. http://www.naturenskalender.se/hf16.php

Med hjälp av faktaboken "Lilla trädboken" lär vi oss att identifiera olika arter utifrån vanliga kännetecken. Vi kommer utifrån texterna i boken tillverka egna faktakort om vårt träd utifrån givna rubriker. Eleverna ska också kunna jämföra blad från olika träd, sortera och gruppera dessa och öva på att beskriva likheter och skillnader. 

Träd är den största sortens växter som finns. Vi kommer att försöka lösa problemet med hur man uppskattar ett träds höjd och omkrets på olika kreativa sätt. Vi kommer också att lära oss mer om vinklar med hjälp av grenklykor. 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

- beskriva ditt träd och dess livsmiljö muntligt och i en faktatext med givna rubriker

- enskilt eller i gruppsamtal kunna sortera och gruppera olika blad och förklara på vilket sätt du/ni har sorterat dessa

Redovisning 

Ni redovisar skriftligt era faktakort.

Ni redovisar muntligt i gruppsamtal om sortering. Era respektive träd och deras livsmiljö redovisas i par för klassen.

Uppgifter

 • Träna trädarter på nätet

 • Tillverka faktakort

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Ma Bi
Träd - arter och livsmiljöer

E
C
A
Identifiera, sortera och gruppera arter
 • Bi
Eleven har grundläggande kunskaper om träd och kan ge exempel på och identifiera några arter. Eleven kan ge exempel på likheter och skillnader hos olika arter.
Eleven har goda kunskaper om träd och kan ge exempel på och identifiera flera arter. Eleven kan göra enklare jämförelser mellan olika arter
Eleven har goda kunskaper om träd och kan ge exempel på och identifiera flera arter. Eleven kan beskriva gemensamma drag hos olika arter.
Samband mellan organismer och den icke levande miljön
 • Bi
Eleven kan ge exempel på livsmiljöer med viss användning av biologins begrepp.
Eleven kan visa på enkla samband mellan trädets växtsätt och dess livsmiljö med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven kan också förklara och visa på enkla samband mellan trädets växtsätt och dess livsmiljö med mycket god användning av biologins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: