Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO - Skogen

Skapad 2016-08-22 10:42 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Vi utgår från materialet "Koll på No 4" och läser om skogen och vad som händer i naturen på hösten.
Grundskola 4 NO (år 1-3) Biologi

Nu är det höst och vi ska nu påbörja vårt arbete om Skogen. Vi ska uppleva årstiden som vi arbetar med både utomhus och inomhus. Vi ska ta en närmare titt på skogens invånare. Vi ska ta reda på hur de lever och hur de lever tillsammans med varandra. Vi ska titta närmare på löven som faller och varför träden tappar sina löv. Det här och mycket mer kommer vi att arbeta med och kunna när har läst färdigt området.

Innehåll

Mål för dig som elev

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.
 • veta varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden.
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.
 • veta varför löven ändrar färg.
 • känna till namnet på några träd, bär och svampar.
 • kunna förklara hur myror lever. 
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.
 • känna till några rovdjur och bytesdjur.
 • veta vad människan använder skogen till. 
 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten.

Arbetsområde och arbetssätt

Vi utgår från Koll på NO 4 och läser om skogen och hösten.

Eleverna kommer att arbeta individuellt, i par och i helklass. Vi kommer att utgå från boken Koll på NO. Genom att läsa i boken, svara på frågor samt göra undersökningar kommer eleverna att utveckla sina kunskaper. I slutet av området får eleverna göra en diagnos.

Vi kommer att arbeta med området under veckorna v.34-37.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

 

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, både i skriftlig och muntlig form. Du kommer även att få göra en diagnos i slutet av arbetsområdet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: