Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Antiken ht 16

Skapad 2016-08-22 11:05 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 Historia

https://www.flickr.com/photos/pasukaru76/5108095120/

Innehåll

 Konkretiserade mål

I arbetet med antikens Grekland ska eleven kunna:

 • beskriva samband mellan antiken och idag (kulturarv)
 • använda historiskt källmaterial för att dra underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor under antiken och för då underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
 • föra underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.

Undervisningen

Vi sätter oss in i tidsperioden genom att:

 • se på film om antiken, läsa om antiken i lärobok, diskutera innehållet tillsammans, svara på frågor.
 • diskutera t ex historiebruk utifrån filmtrailers och Flashbackinlägg om Alexander den store
 • träna på att dra slutsatser om människors levnadsvillkor utifrån antika vasmålningar

Eleverna visar kunnande i avslutande muntliga gruppdiskussioner om kulturarv, samt i skriftliga uppgifter om historiebruk och tolkande av historiskt källmaterial.

Bedömning

Följande förmågor bedöms i detta arbetsområde:

 • Se samband mellan tidsperioder. Här gäller det att kunna hitta samband mellan antiken och idag, men också att kunna värdera vilka samband som är mest betydelsefulla.
 • Använda historiskt källmaterial. Här ska man försöka utveckla sina resonemang och koppla slutsatserna till källmaterialet på ett tydligt sätt. Man ska även utveckla sina resonemang kring hur trovärdigt källmaterialet är i förhållande till annat material.
 • Diskutera historiebruk. Här är resonemangens bredd och djup avgörande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia: Antiken

------------------->
------------------->
------------------->
Undersöka utvecklingslinjer
Att beskriva samband mellan olika tidsperioder. Att kunna ge exempel på kulturarv från antikens Grekland.
Du beskriver enkla samband.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband.
Du beskriver komplexa samband
Använda historiskt källmaterial
Att utifrån historiska källor dra slutsatser om människors levnadsvillkor.
Du drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser.
Du drar utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser.
Du drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.
Källkritik
Att resonera om källors trovärdighet och relevans
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiebruk
Att resonera om hur antik historia används idag i olika syften
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Begreppskunskap
Att kunna hantera historiska begrepp, t ex antiken, kvarleva, närhet, beroende, tendens
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på relativt väl fungerande sätt.
Du använder begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: