Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 1 Second Time "The way we are"

Skapad 2016-08-22 12:10 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 8 Engelska
Kapitel 1 Second Time v 34-39

Innehåll

 

Planering i engelska i åk 8 v. 34-39

Second Time kapitel 1

 

1 A

Where’s your manners? Textbok s. 6-7

 

Övningsbok:

  1. s 5-7

1B.

Take a deep breath. Textbok s. 8-9.

 Övningsbok:

1. s 8-11

Detta arbetar vi med tillsammans i klassen:

  • Övn.bok s. 6. Övn. 4 Hörövning.
  • Övn.bok s. 8. Övn 10 Hörövning.

 

Project: For or against drugs?

 

När du är färdig med detta är det viktigt att du rättar det du har gjort. Sedan går du vidare och arbetar med Tracks/Project, extrauppgifter.

 v 39 Test (Checkpoint)

 

       Checkpoint kap 1

 

Att läsa på inför CP:

  • orden övn 2 s 5 i ÖB
  • orden övn 9 s 8 i ÖB
  • grammatiken myself, yourself etc
  • repetera texterna 1A och 1B
 

 

 
 
 

Matriser

En
Kunskapskrav Engelska år 7-9 (E, C, A-nivå)

E
C
A
Förståelse:
lyssna
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo och använda dig av olka knep för att förstå innehållet.
Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
läsa
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Produktion:
tala
Kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande muntligt. Kan göra enkla förbättringar för att förtydliga och variera ditt talade språk.
Kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt. Kan formulera dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation muntligt. Kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera ditt talade språk.
Kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Kan formulera dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation muntligt. Kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera ditt talade språk
skriva
Kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande skriftligt. Kan göra enkla förbättringar för att förtydliga och variera ditt skriftspråk.
Kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt. Kan formulera dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation skriftligt. Kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera ditt skriftspråk.
Kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande skriftligt. Kan formulera dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation skriftligt.
Kan välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Kultur och samhälle
Kan diskutera översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kan diskutera utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kan diskutera utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: