Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy 8c - ht16

Skapad 2016-08-22 12:24 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska

Parallella världar. Magi. Kamp mellan gott och ont. En hjälte med ett uppdrag. I den här arbetsområdet tar vi oss till en annan värld, där djur och människor har smält samman och kan ha oanade krafter. Vi stiger in i fantasyns magiska värld!

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska lära dig de utmärkande dragen för genren fantasy och använda de i en egen text. Du kommer även att få träna och utveckla din förmåga att läsa och tolka skönlitteratur.

 

Du kommer att få utveckla din förmåga att:

 • skriva i genrens typiska drag.
 • bearbeta din text.
 • granska, bedöma och diskutera texter. 
 • läsa och tolka skönlitteratur.
 • leda och delta i samtal om skönlitteratur.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Matriser

Sv
Matris för arbetsområdet - Fantasy

Skriva - fantasyberättelse

Du tränar och visar dina förmågor då du skriver din fantasyberättelse. Detta görs under lektionstid.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Förmåga att göra berättelsen levande och övertygande för läsaren, samt hur väl du lyckas bygga upp din dramaturgi och nå dina mottagare innehållsmässigt.
Den berättande texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. "Din fantasyberättelse innehåller enkla gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och otroliga händelser. Berättelsen har en enkel spänningskurva och du använder typiska fantasyingredienser på ett enkelt sätt".
Den berättande texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. "Din fantasyberättelse innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och otroliga händelser. Berättelsen har en förhållandevis komplex spänningskurva och du använder typiska fantasyingredienser på ett utvecklat sätt".
Den berättande texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad. "Din fantasyberättelse innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och otroliga händelser. Berättelsen har en komplex spänningskurva och du använder typiska fantasyingredienser på ett välutvecklat och nyanserat sätt".
Struktur och textbindning
Förmåga att bygga upp texten så att texten blir läsarvänlig för mottagarna både språkligt och innehållsmässigt.
Texten är i huvudsak sammanhängande (det går att följa den "röda tråden") och har enkel textbindning (=hur meningarna hänger ihop med bindeord).
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning (=hur meningarna hänger ihop med bindeord) "Texten har en struktur som passar en fantasyberättelse te x att du använder titel, inledning och avslutning som med fantasykänsla". Din text är styckeindelad.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning (=hur meningarna hänger ihop med bindeord) "Texten är välstrukturerad t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en fantasyberättelse".
Språk och stil
Stavning, skiljetecken, meningsbyggnad och ordval.
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passar en fantasyberättelse t ex med lekfull användning av ord. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t ex genom användning av både långa och korta meningar, bisatser och du inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t ex genom användning av både långa och korta meningar, bisatser och du inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.

Läsa

Du tränar och visar dina förmågor genom att läsa och bearbeta boken (Guldkompassen eller De utvalda). Bearbetning sker både enskilt skriftligt och genom boksamtal.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar med viss koppling till tid och orsaker i texterna.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tid och orsaker i texterna.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tid och orsaker i texterna.
Tolka och resonera
Dessutom kan du föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texter.
Dessutom kan du föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap samt budskap som kan läsas mellan raderna i texter.
Dessutom kan du föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap samt budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texter.
Samtala
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: