Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2016-08-22 12:47 i Västra Karups skola Båstad
Biologi och Svenska, klass 5. Hösterminen 2016.
Grundskola 5 Biologi Svenska
Varför är blodet rött? Kan man klara sig utan skelett? Var tar hamburgaren vägen, när du har ätit upp den? Detta och mycket mer kommer vi ta reda på i vårt arbetsområde om kroppen. Vi kommer bland annat att läsa faktatexter, samtala och genomföra undersökningar.

Innehåll

UNDERVISNING

Under detta arbetsområde kommer vi att:

 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Titta på film där vi följer Nora, Eli och Pella på deras olika "kroppsuppdrag".
 • Planera, genomföra och utvärdera olika experiment.
 • Dokumentera våra undersökningar.
 • Arbeta med faktatexter.
 • Titta på vår egna "mini-Rasmus" och föra diskussioner om kroppens olika delar.
 • Läsa förklarande text för att upptäcka textens innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Med hjälp av ett skrivrecept skriva en förklarande text utifrån frågeställningar om kroppen.

 

 Under arbetsområdet kommer vi att ta reda på och lära oss:

 • Berätta om matens väg genom kroppen.
 • Veta varför och hur vi andas.
 • Ge exempel på uppgifter som blodet har.
 • Förklara hur muskler och skelett fungerar tillsammans.
 • Veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.
 • Ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gammal.

 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Biologi

   UNDERSÖKA

 • Planera och genomföra enkla undersökningar.
 • Dokumentera dina undersökningar i text och bild.
 • Använda utrusningen på ett säkert sätt.
 • Jämföra dina och andras resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ge förslag som kan förbättra undersökningen.

BESKRIVA OCH FÖRKLARA

 • Se sammanhang genom att ge exempel och beskrivningar med användning av biologins begrepp. 

 • Resonera kring hälsa och relatera detta till några samband i kroppen.

GRANSKA OCH MOTIVERA

 • Söka information från olika källor samt resonera kring deras användbarhet.
 • Använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget

 

Svenska

 • Skriva en förklarande text med fungerande innehåll, struktur och språklig variation.
 • Använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du deltar vid samtal och diskussioner, ställer egna frågor och framför dina åsikter. 
 • Du använder dig av de begrepp som vi har arbetat med när du skriver dina olika texter samt vid diskussioner.
 • Du visar att du kan söka information och skriva en förklarande text. 
 • Dokumentera dina undersökningar i din No-skrivbok.
 • Du genomför de uppgifter, undersökningar och bedömningsuppgifter som du får under arbetsområdet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: