Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, Samhällsorienterade ämnen årskurs 1, 2016-2017

Skapad 2016-08-22 12:55 i Fjärås Bräckaskolan Röd Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna lpp är förankrad i Lgr 11.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
...

Innehåll

Skolan ska

Skolan ska i sin undervisning i de samhällsorienterade ämnena syfta till att eleverna utvecklar: - förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. - kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner påverkat det svenska samhället och dess värderingar. - förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. - kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla förmågan att:

Kopplingar till läroplan

 • Ge  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Ge  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • Ge  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • Ge  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • Ge  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • Ge  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Hi  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Re  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Bedömning

Vi kommer under höstterminen bedöma din förmåga:

 • att känna till skolans värdegrund.
 • att delta i samtal om rätt och orätt.
 • att veta skolans yttre gränser.
 • att orientera dig i närmiljön såsom klassrummet, gymnastiksalen och skolgården.
 • kunna göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu.

Vi kommer under vårterminen bedöma din förmåga:

 • att veta varför vi firar jul och påsk.
 • att lyssna och delta i ett samtal i par och i grupp.
 • att  veta hur man uppträder i trafiken.
 • förstå de demokratiska förhållningssätten, vid till exempel klassråd.
 • att kunna ta del av enkel information i olika medier.

Undervisningen

 • EQ- och värderingsövningar.
 • Samtal och diskussioner om rätt och orätt.
 • Läsa och skriva om jul och påsk.
 • Öva klassråd och elevråd.
 • Läsa och prata om livet förr och nu.
 • Samtala om närmiljön och ha t.ex orientering i närheten.
 • Genomgång av de vanligaste trafikskyltarna och när man använder reflexer.
 • Läsa litteratur från förr och nu.

Vi kommer att arbeta med detta genom olika arbetssätt, bland annat diskussioner, studiebesök, poängpromenader, lekar, genom berättelser från förr och nu och använda oss av digitala verktyg tex Google Earth för att bekanta oss med vår närmiljö.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: