Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan matematik åk 1 2016-2017

Skapad 2016-08-22 12:56 i Fjärås Bräckaskolan Röd Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna lpp är förankrad i lgr 11.
Grundskola 1 Matematik
...

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Eleven ska

Du som elev ska utveckla din förmåga att kunna:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Bedömning

Vi kommer under höstterminen att bedöma din förmåga:

 • att kunna använda matematik i någon vardaglig situation.
 • att kunna lägesbegreppen, på, under, över, i, bredvid, framför, bakom.
 • att säga talraden 0-10 framlänges och baklänges.
 • att kunna koppla ihop siffra och antal 0-10.
 • att berätta om och förstå +, - och =.
 • att konstruera och förklara en mattesaga.
 • att addera och subtrahera inom talområdet 0-10.
 • att kunna räkna ut talkamraterna 0-5.

Vi kommer under vårterminen att bedöma din förmåga:

 • att säga talraden 0-20 framlänges och baklänges.
 • att koppla ihop siffra och antal 0-20.
 • att kunna skriva alla siffror åt rätt håll.
 • att kunna räkna ut talkamraterna 0-20, utan 10-tals övergång.
 • att kunna göra enkla mätningar av längd i måttenheterna meter och centimeter samt känna till volymenheterna liter och deciliter.
 • att kunna förklara resultatet av enkla undersökningar med hjälp av tabeller och diagram.
 • att förstå symmetri i vardagliga situationer, såsom människokroppen, mandala och föremål i naturen.
 • att kunna klockans hela och halva timmar.

Undervisning

 • konkretisera och laborera inom talområdet 0-20 med konkret material.
 • arbeta med att formulera räknehändelser och vardagsproblem.
 • träna att koppla ihop tal med rätt antal.
 • leka affär.
 • spela spel, bland annat på Smartboarden och datorn.
 • genom praktiska övningar både inne och ute träna talraden, symmetri och lägesbegreppen.

Vi arbetar för att bibehålla elevernas intresse och nyfikenhet genom att variera arbetssätt enskilt, par/grupp, praktiskt, genom lek, teoretiskt, gemensamma genomgångar, muntligt och skriftligt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: