Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, NO årskurs 1, 2016-2017

Skapad 2016-08-22 13:00 i Fjärås Bräckaskolan Röd Kungsbacka Förskola & Grundskola
I de naturorienterande ämnena (NO) ingår biologi, fysik och kemi som ett block. Teknik ingår också i blocket men har en egen LPP här på Fjärås Bräckaskolan.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
...

Innehåll

Skolan ska:

Genom undervisningen i naturorienterande ämnen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga:

 • om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.
 • om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.
 • om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Eleven ska:

Du som elev ska utveckla förmågan att:

 • känna till årstidsväxlingar.
 • känna till djur och växter i närmiljön.
 • veta vad som flyter och sjunker.
 • känna till vattnets olika former.

 

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Bedömning:

Vi kommer under höstterminen bedöma din förmåga att:

 • kunna namnge några djur och växter i din närmiljö. 

Vi kommer under vårterminen bedöma din förmåga att:

 • veta när på året de olika årstiderna infaller och vad som karaktäriserar dem. 
 • kunna vattnets olika former (fast, flytande och gas).
 • kunna skilja på flytande och sjunkande föremål.

Kopplingar till läroplan

 • Bi   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • Bi   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Undervisning:

 • utflykter i närmiljön.
 • göra enkla experiment, observationer och ställa hypoteser.
 • läsa och prata om hur naturen ser ut under de olika årstiderna.
 • läsa lätt fakta om djur och växter i närmiljön.
 • digitala verktyg.

Vi kommer att arbeta varierat med betoning på lek och rörelse.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: