Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, Svenska årskurs 1, 2016-2017

Skapad 2016-08-22 13:05 i Fjärås Bräckaskolan Röd Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna lpp är förankrad i lgr 11.
Grundskola 1 Svenska
...

Innehåll

Skolan ska

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att uttrycka sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka i olika sammanhang och för skilda syften.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Eleven ska

Du som elev ska utveckla din förmåga att:

 • kunna skriva en mening med stor bokstav och punkt, samt mellanrum mellan orden
 • kunna alfabetet
 • förstå sambandet mellan bokstav och ljud
 • kunna återberätta en enkel text
 • våga uttrycka sig enskilt och i grupp
 • kunna rimma och kunna en enkel ramsa
 • beskriva en känsla

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Bedömning

Vi kommer under höstterminen att bedöma din förmåga:.

 • att lyssna på högläsning.
 • att veta vad bokstäverna heter.
 • att veta hur man ljudar ihop ord.
 • att läsa enkla ord.
 • att förstå att bokstäverna har olika ljud samt veta hur de låter.

Vi kommer under vårterminen att bedöma din förmåga:

 • att veta hur de stora och de små bokstäverna ser ut.
 • att kort berätta vad du har hört eller läst så att andra förstår.
 • att läsa enkla meningar.
 • att skriva en enkel mening
 • att skriva ditt för- och efternamn.
 • att våga uttrycka sig enskilt och i grupp.
 • att skriva en enkel text, minst två meningar.
 • att känna till några barnboksförfattare.
 • att kunna alfabetet.
 • att kunna rimma
 • att kunna en enkel ramsa
 • att kunna beskriva en känsla

 

Undervisning

 • laborera med alfabetet på olika sätt.
 • befästa bokstavsformer med hjälp av olika material och verktyg.
 • laborera med språkljud, t.ex. byta ut, lägga till eller ta bort bokstavsljud i början, inuti eller slutet av ord.
 • se till att eleven har tillgång till inspirerande läsning.
 • högläsning av pedagog.
 • uppmuntra eleven att välja egna texter och berätta om dem.
 • låta eleven genom olika uttrycksmedel kunna återberätta en text.
 • använda elevdatorer som ett hjälpmedel.
 • att läsa några skönlitterära författare samt nämna författarna.

Vi arbetar för att bibehålla elevernas intresse och nyfikenhet genom att variera arbetssätt och genom gemensamma genomgångar. Du kommer att få lära dig att tala, läsa och skriva på olika sätt och för olika syften. Du kommer att få uttrycka dig både enskilt och i grupp för att på ett lekfullt sätt laborera med språket. Genom högläsning utvecklar din fantasi och du får träna på att lyssna aktivt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: