Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi, årskurs 5,

Skapad 2016-08-22 13:14 i Storvretaskolan Uppsala
Handlar om surt och basiskt, matens innehåll samt kemiska reaktioner
Grundskola 5 Kemi

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om:

 • pH, surt, basiskt och neutralt,
 • matens innehåll (kolhydrater, fett, vitaminer och mineraler) matens innehåll av energi,
 • konservering av mat förr och nu.
 • grundläggande kemiska reaktioner
 • genomföra olika undersökningar och experiment.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kunskapskrav

Konkretisering av kunskapskraven

 

Efter avslutat arbete ska du kunna:

 • begreppen pH, surt, basiskt, neutralt
 • ta reda på pH-värdet av ett ämne
 • försklara hur du har gjort när du genomfört experiment eller undersökningar
 • känna till matens innehåll och koppling till hälsan.
 • hur man lagrade mat förr och hur vi gör idag
 • vad en kemisk reaktion är och nämna någon samt förklara
 • kretslopp

 

Undervisning och bedömning

 

Vi kommer:

 • att använda "Boken om Fysik och Kemi" samt arbetspapper med läsförståelse kring området kemi.
 • att se filmer från sli.se/ur.se som hör till området.
 • att göra experiment samt dokumentationer.
 • att jämföra varandras resultat från experiment.

 

Arbetsområdet kommer att bedömas enligt följande:

 • din dokumentation kommer att bedömas.
 • att du använder material och redskap på ett korrekt sätt.
 • deltagandet i diskussion (du ska vara aktiv under diskussionerna).
 • ett kort skriftligt förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: