Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2016-08-22 13:18 i Frösakullsskolan Halmstad
När var forntiden? Vilka var de första människorna? Är de sant att vi är släkt med aporna? Hur kommer det sig att stenåldern heter just stenåldern?
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Bild Svenska
När var forntiden? Vilka var de första människorna? Är de sant att vi är släkt med aporna? Hur kommer det sig att stenåldern heter just stenåldern? Under hösterminen kommer vi att lära  och söka svar kring dessa frågor. Vi kommer att lära oss mer om människans utveckling, från de första upprättgående varelserna i Afrika till den moderna människan. Vi kommer även att lära oss om den senaste istiden och hur denna påverkade människor, djur och natur. Dessutom kommer vi studera hur människorna levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern och jämföra med hur vi lever idag.

Innehåll

Målet med undervisningen

Undervisningen ska stimulera din nyfikenhet på våra förfäder från forntiden.

Undervisningen ska ge dig kunskaper om hur människor levt under olika tidsperioder.

Undervisningen ska ge dig ord och begrepp som hjälper dig att berätta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

 

So - historia

Du kommer under det pågående arbetet få möjlighet att utveckla dina förmågor/dina kunskaper om:

 • forntiden och tidsbegreppen  stenålder, bronsålder och järnålder.
 • ord och begrepp som har med forntiden att göra - tidslinje,istid, bönder, bofast, jordbruk, mytologi, arkeolog,  nomad och jägare.
 • hur man levde på forntiden.
 • några utmärkande drag för de olika tidsåldrarna samt jämföra med livet idag.
 • några olika fornlämningar som kan observeras i naturen.

 

Svenska

Du kommer under det pågående arbetet få möjlighet att utveckla dina förmågor/dina kunskaper:

 • att läsa faktatexter och återberätta innehållet.
 • att skriva faktatexter där du använder stor bokstav och punkt.
 • att delta i samtal och diskussioner genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • om gudar och hjältar i nordisk mytologi

 

Bild

Du kommer under det pågående arbetet få möjlighet att utveckla din förmåga att

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • framställa bilder till temat

 

 Så här kommer vi att arbeta:

 

 • läsa och skriva faktatexter
 • genomgångar
 • se filmer
 • öva på tidslinje
 • framställa bilder
 • arbeta och diskutera enskilt och i grupp.
 • använda venndiagram för att göra jämförelse t.ex. stenålder - bronsålder.

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • kunna sätta ut stenålder, bronsålder och järnålder i rätt ordning - tidslinje.
 • kunna  göra jämförelser hur det var på forntiden och i nutid.
 • kunna framställa bilder till temat.
 • kunna skriva en faktatext om något du lärt dig.
 • delta aktivt  i samtal och diskussioner i grupp.

Bedömningen görs genom:

 • observerationer av hur du deltar i diskussioner, kan berätta, göra jämförelser och dra egna slutsatser.
 • dina texter och bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: