Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 7, In the house

Skapad 2016-08-22 13:20 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Vi arbetar med Section 4 i Wings 7- Food.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Nu ska du få utöka ditt ordförråd med ord för olika sorters hus, delar av hus, olika rum och möbler. Du får lära dig hur man beskriver ett rum, en lägenhet och ett hus.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Det här kommer du få undervisning om

Så här kommer vi att arbeta

 

Du kommer att arbeta med att :

 • utöka ordförrådet genom att träna in glosor och använda dem i tal och skrift
 • träna på hur språket är uppbyggt (dvs. grammatiska regler, verbböjningar, ordföljd etc.)
 • lyssna på talad engelska
 • skriva egna texter av olika slag
 • tala engelska så mycket som möjligt under lektionerna
 • läsa olika slags texter

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 • Din förmåga att förstå engelska i tydligt tal kommer att bedömas genom hörövningar

 • Din förmåga att delta i samtal om vardagliga ämnen kommer att bedömas genom din aktivitet på lektionen

 • Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något kommer att bedömas genom inlämning av skriftliga uppgifter

 • Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag kommer att bedömas med hjälp av läsförståelsefrågor

 • Din förmåga att lära nya ord genom dina resultat på läxförhör

 • Bedömningen sker fortlöpande, dvs. ditt aktiva deltagande muntligt och skriftligt under varje lektion är viktigt

 

Uppgifter

 • Lektionsuppgift Oliver's room

 • My room

 • My favourite room

 • Läs/read: övning/task 9 sidan/page 86, Useful phrases

 • Grammatik/grammar: "Det fanns"/"There was"

 • Poppy´s room

 • Läs: Tidy up

 • Saturday morning in Elm Tree Road

 • plan

 • Eng "My fovourite room"

 • Engelskaplanering

 • lektionsplan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska

F
Betyget F betyder att kunskaps- kraven för betyget E ännu inte är uppnådda.
E
C
A
Läsförståelse
Tidy up Oliver´s room Poopy´s room Saturday morning... Looking for.. Jamie´s story
 • En  E 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriva
My favourite room.
 • En  E 9
 • En  E 9
Eleven formulerar sig i skriftlig interaktion enkelt, begripligt och samman-hängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig i skriftlig interaktion med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig i skriftlig interaktion med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Hörförståelse
In the house. Spell the Words. Help! Get me out! I don´t want to move.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: