Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta rätt till och i idrottssalen

Skapad 2016-08-22 13:29 i Östergårdsskolan Halmstad
Eleverna ges möjlighet att bekanta sig med vägen till idrottssalen, idrottssalen, dess utrustning och hur och var den är placerad.
Grundsärskola 4 – 9 Motorik
...

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Lärområdet syftar primärt till att eleverna ska kunna vistas i idrottssalen under säkra former.

Vidare syftar lärområdet till att eleverna ska bli förtrogna med hur man tar sig till idrottssalen och på sikt bli mer självständig samt bli mer förtrogen med ämnesspecifik utrustning, var man hittar den och hur den används under säkra former. Vi utgår ifrån elevens intresseområden och aktiviteter som eleverna initierar.

Kopplingar till läroplan

 • MOT
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • MOT  1-9
  Hälsa och livsstil Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
 • MOT  1-9
  Friluftsliv och utevistelse Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
 • MOT  1-9
  Friluftsliv och utevistelse Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.

Bedömning

Elevernas bedöms formativt under hela lärområdets gång. 

 • Hur och när kan elevernas kunskaper och förmågor bedömas i relation till arbetsområdet och ämnets kunskapskrav både under arbetsprocessen och efter genomfört arbete?
 • Vilka redovisningsformer ger eleverna möjlighet att visa de kunskaper som det är tänkt att de ska utveckla?

Kopplingar till läroplan

 • MOT   9
  Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
 • MOT   9
  Eleven använder kunskaperna i olika situationer.
 • MOT   9
  Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Konkretisering av mål

Med hjälp av bildstöd kommer eleverna att öva på att orientera sig till och i idrottssalen och fram till ämnesspecifik utrustning.

Lärare kommer att modellera hur utrustning används under säkra former och eleverna ges möjlighet att öva på användandet av utrustningen.

Arbetssätt

 • Vilka delar från den samlade läroplanens övergripande mål ska eleverna ges möjlighet att utveckla i det aktuella arbetsområdet?
 • Hur introducerar, genomför och avslutas arbetsområdet så att eleverna ges möjlighet att utvecklas i riktning mot ämnets syfte och läroplanens övergripande mål?
 • Hur stimulerar vi elevernas språkutveckling inom ramen för arbetsområdet?
 • Vilka andra ämnen kan kopplas till arbetsområdet för att skapa större sammanhang och helheter?

Dokumentation

 • Hur dokumenterar vi varje elevs kunskapsutveckling?
 • Hur kan vi använda dokumentationen för att utvärdera vår undervisning?
 • Hur överför vi de erfarenheter vi gör i arbetsområdet till andra arbetsområden?
 • Hur delger vi andra kollegor våra erfarenheter?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: