Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 Eldorado kapitel 1

Skapad 2016-08-22 13:55 i Storvretaskolan Uppsala
Du kommer att arbeta med kapitel 1 i Eldorado. Du kommer att få lära dig mer om numeriska och algebraiska uttryck, likheter och ekvationer och mönster inom matematiken.
Grundskola 5 Matematik

Matte Eldorado år 5 - Kapitel 1

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Konkreta mål

Numeriska och algebraiska uttryck
 • Tolka, skriva och hantera enkla numeriska uttryck.
 • Kunna prioritering av räknesätt, att multiplikation och division beräknas före addition och subtraktion om ingen parentes finns.
 • Använda parentes i enkla uttryck och beräkna den först.
 • Veta att enkla miniräknare inte prioriterar räknesätt men att de flesta mobiltelefoner gör det.
 • Tolka, skriva och hantera enkla algebraiska uttryck.
 • Veta att en bokstav i algebra står för ett tal och att t ex 2a innebär 2xa.
 • Sätta in olika värden för en bokstav och beräkna uttryckets värde.
 • Veta att en bokstav i ett uttryck alltid har samma värde, men att bokstaven kan ha ett annat värde i ett annat uttryck.
 • Förenkla uttryck som 3a+b+4-2a+4b till a+5b+4.
Likheter- ekvationer

 • Välja rätt symbol mellan två uttryck, = eller (inte lika med).
 • Välja tal och räknesätt så att två uttryck utgör likheter.
 • Veta att en bild eller bokstav har samma värde i ett visst uttryck, men kan ha andra värden i andra uttryck.
 • Lösa enkla ekvationer, t ex 3x + 500 = 800, genom den informella metoden att "hålla över" och bestämma värdet av x utifrån likhet.
 • Skriva enkla ekvationer vid problemlösning, med x för det obekanta. Nu får eleverna veta vad x ska representera.
Mönster

 • Bestämma regler i enkla talföljder och fortsätta dessa.
 • Fortsätta enkla talföljder med givna regler med två räkneoperationer, t ex x 2 + 1.
 • Beskriva, lägga och rita fler figurer i ett växande mönster, t ex   o  oo  ooo  oooo ... samt ange antal stickor som behövs till respektive figur.
 • Veta att bokstaven n kan representera en valfri figur i ett växande mönster.

Hur ska vi arbeta

 • Gemensamma genomgångar

 • Matte Eldorado 5A

 • Arbeta både självständigt och i grupp

 • Förklara begrepp

 • Problemlösning

 • Mattespel

 • Diagnoser

Bedömning

 1. Din förmåga att arbeta enskilt och i grupp med dina uppgifter.

 2. Din förmåga att deltaga vid gemensamma genomgångar och vid diskussioner.

 3. Din förmåga att ta till sig de områden som vi har arbetat med i matteboken.

Dokumentation

 • Skriftliga omdömen i Unikum

Matriser

Ma
Matematik kunskapskrav åk 4-6

Stycke 1

Påbörjat
Godtagbara kunskaper för innevarande termin och årskurs
Kunskapskrav för betyget E i slutet av år 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Numeriska och algebraiska uttryck Likheter - ekvationer Mönster
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Numeriska och algebraiska uttryck Likheter - ekvationer Mönster
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Stycke 2

Påbörjat
Godtagbara kunskaper för innevarande termin och årskurs
Kunskapskrav för betyget E i slutet av år 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Numeriska och algebraiska uttryck Likheter - ekvationer Mönster
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. .
Numeriska och algebraiska uttryck Likheter - ekvationer Mönster
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

stycke 3

Påbörjat
Godtagbara kunskaper för innevarande termin och årskurs
Kunskapskrav för betyget E i slutet av år 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Numeriska och algebraiska uttryck Likheter - ekvationer Mönster
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Stycke 4

Påbörjat
Godtagbara kunskaper för innevarande termin och årskurs
Kunskapskrav för betyget E i slutet av år 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: