Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och Väder

Skapad 2016-08-22 13:55 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik
Inom detta område skall du lära dig om vad värme är, hur det mäts och sprids, men även hur värme och väder hänger ihop. Vi lär oss skillnaden mellan väder och klimat och hur det påverkas under årstiderna. För att förstå allt detta kommer du också lära dig lite om atomer och molekyler. Vad händer när olika material blir varma och på vilka sätt sprids värme.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om  fysikaliska företeelse och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Arbetssätt:

 • Klassrumsdiskussioner kring olika väderfenomen och värme utifrån bok och häfte, se filmer, läsa och diskutera faktatexter, använda interaktiva internetsidor, tidningar, etc.
 • Genomföra praktiska undersökningar, dokumentera dessa och göra jämförelser med kamraterna där de reflektera och analysera för att förstå fenomenet med värme och hur de sprids.
 • Smågruppsdiskussioner
 • Lärarledda presentation
 • Film och frågor från Studi.se
 • Diagnoser
 • Inläsningsfrågor i Classroom
 • Individuellt arbete - skriva faktatext
 • Hemuppgift

* Vilken stöttning de kommer få:

 • Diskussionsgrupper kring diagnosfrågor, vid flera tillfällen/konstellationer.
 • Vägledning inför faktasökning, olika webbaserade medel och böcker.
 • Begreppskort.

Kunskapskrav:

Eleven kan:

 • förklara hur olika typer av väderfenomen uppstår, t.ex. vindar, regn, hagel och regnbågen.
 • förklara varför det finns år, dag, natt, månader och årstider.
 • förklara vattnets egenskaper och kretslopp.
 • planera och genomföra enkla systematiska undersökningar.
 • se likheter och skillnader mellan olika undersökningar.
 • dokumentera dina undersökningar i bild och text.

Bedömning:

 • Bedömning sker kontinuerligt vid diskussioner och i arbetsmoment när du genomför undersökningar.
 • Individuell bedömning under och efter skrivprocessen.
 • Bedömning av kunskaper genom diagnoser som bland annat fokuserar på begrepps förståelse.

Begrepp:

Kondensering, avdunstning, atom, molekyl, proton, elektron, neutron, dag, natt, månader, årstider, meteorologi, meteorolog, isolering, växthuseffekt, växthusgas, jordens axel, troposfär, ozonlager, atmosfär, lufttryck, högtryck, lågtryck, hypotes, prognos, nederbörd, växelvarm ledare, fast form, flytande form, gasform, kokpunkt, fryspunkt, aggregationsfaser, kretslopp, väte, syre, kväve, koldioxid, metan, vatten

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: