Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mateamtik åk 5 Eldorado Geometri

Skapad 2016-08-22 14:08 i Gemensamt Uppsala Uppsala
Planering för Eldorado 5A kapitel 3
Grundskola 4 Matematik

Runt omkring oss har vi massor av vinklar, månghörningar och geometriska objekt. Nu ska vi titta närmare på dem och även lära oss mer om symmetri. Följ med när vi tar oss an kapitel 3 i matteboken!

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

 
 • Kapitel 3 i matteboken Eldorado
 • Laborativt material

Hur ska jag arbeta?

 

 • Gemensamma genomgångar.
 • Enskilt arbete.
 • Arbeta två och två med uppgifter inom arbetsområdet.
 • Praktiskt arbete med t ex geobräden.
 • Arbeta med laborativa uppgifter.
 • Matteprat där vi tränar på att beskriva olika geometriska figurer.

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

 • namn på olika geometriska objekt.
 • beskriva egenskaper hos olika geometriska objekt och då använda begreppen hörn och sidor.
 • jämföra och visa på likheter och skillnader hos olika geometriska objekt.
 • rita olika månghörningar och cirklar med hjälp av linjal och passare.
 • uppskatta vinklarna 45, 90, 135 och 180 grader.
 • mäta vinklar och ange graderna.
 • visa symmetrilinjer.
 • avgöra om ett föremål eller en bild är symmetrisk eller asymmetrisk.
 • göra klart en bild så att den blir symmetrisk.


Detta visar jag genom att:

 • Arbeta enskilt och tillsammans med andra.
 • Lyssna på genomgångar.
 • Delta i matteprat där jag beskriver geometriska objekt och använder rätt begrepp.
 • Delta i matteprat där jag jämför geometriska objekt och då talar om vilka likheter och skillnader som finns.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Geometri

Inom området GEOMETRI är syftet att jag ska utveckla min förmåga att hantera;

 • Ma  4-6   Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6   Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6   Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
Påväg
Enkel
Utvecklad
Väl utvecklad
Begrepp
Jag känner igen olika geometriska former och deras egenskaper men kan ännu inte deras namn.
Jag kan namnen på enstaka geometriska figurer, t.ex. cirkel, kvadrat och triangel och kan beskriva dem enkelt
Jag kan namnen på de flesta geometriska figurer. (T.ex. romb, kon, pyramid) Jag kan beskriva dem med vardagsspråk (t.ex. hörn kanter)
Jag kan namnen på de flesta geometriska figurerna. Jag kan beskriva figurerna vid namn och egenskaper (t.ex. vinklars olika storlek, sidor, hörn, symmetri)
Omkrets
Jag förstår att omkrets betyder sträckan "runt om".
Jag kan beräkna omkrets på en enkel figur genom att addera alla sidor (t.ex. en kvadrats omkrets kan vara 4+4+4+4)
Jag kan beräkna omkrets på olika sorters figurer genom att mäta och addera eller multiplicera dess sidor (vet att en rektangels omkrets kan vara 2x4 + 2x6)
Jag kan beräkna omkrets på olika sorters figurer genom att mäta och addera eller multiplicera dess sidor (vet att en rektangels omkrets kan vara 2x4 + 2x6)
Area
Jag förstår att begreppet area betyder ytan av t.ex. en fotbollsplan.
Jag kan räkna utarean på en enkel tvådimensionell figur på cm-rutat papper (genom att räkna antalet rutor)
Jag kan räkna ut arean på tvådimensionella figurer (t.ex. kvadrat, rektangel)
Jag kan räkna ut arean på fler figurer genom att använda formler eller bygga om figuren (t.ex. räkna arean på en triangel genom basen multiplicerat med höjden delat på två)
Vinklar
Jag känner till begreppet vinkel och gradskiva men kan inte bestämma vinklar med hjälp av gradskiva.
Jag kan uppskatta och mäta vinklar med hjälp av gradskiva. Jag vet hur en 90 graders vinkel ser ut samt att det finns spetsiga och trubbiga vinklar.
Jag kan på ett väl fungerande sätt räkna ut vinklar i enkla figurer genom att utgå från vinkelsumma och kända vinklar.
Jag kan på ett mycket väl fungerande sätt räkna ut vinklar i olika figurer genom att utgå från vinkelsumma och kända vinklar.
Skala
Jag förstår att skala innebär en förstoring eller förminskning av verkligheten.
Jag kan känna igen och förstå att 1:10 betyder förminskad 10 gånger och 10:1 betyder förstorad 10 gånger.
Jag kan räkna ut vad den verkliga storleken är på något som är ritat i skala 1:10, 1:100 (t.ex. en insekt i faunan eller en säng på en ritning)
Jag kan omvandla ett föremåls verkliga storlek och förstår innebörden av 10:1, 1:1, 1:10. Du kan dessutom beräkna mått i verkligheten utifrån en ritning/karta i minst 3 olika skalor.
Symmetri
Jag känner till hur symmetri kan konstrueras.
Jag kan upptäcka symmetri i vardagen.
Jag kan upptäckta symmetri i vardagen.
Jag kan upptäcka symmetri i vardagen, naturen. Jag kan konstruera egna symmetriska figurer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: