Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik vad är det?

Skapad 2016-08-22 14:13 i Regnbågsskolan Gullspång
Vi läser om: - Vad är teknik? - Förvara och bevara. - Dokumentera och konstruera en egen uppfinning av återvunnet material.
Grundskola 4 – 6 Teknik

Vi ska under några veckor läsa teknik. Vi börjar med att reda ut vad som menas med teknik. Vi fortsätter med att ta reda på mer om en av de äldsta tekniska ideerna - "Behållaren" Vi kommer även att diskutera och skriva om olika uppfinningar och uppfinnare. Det blir både teoretiska och praktiska uppgifter. Du kommer att få tillverka en papperspåsar, lådor och en egen uppfinning.

Innehåll

Det här ska du kunna och det här bedöms

 • Känna till några enkla verktyg som vi använder i vardagen.
 • Skillnaden mellan uppfinning och upptäckt
 • Känna till att och varför det finns olika typer av behållare.
 • Ge exempel på återvinning och återanvändning.
 • Ge förslag på lösningar till de problem som du får i uppgift. Både muntligt och som skisser.
 • Kunna följa en arbetesgång för att konstruera en uppfinning.

Syfte och mål

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Matriser

Tk
Teknik kunskapskrav

Tekniska lösningar i vardagen
Eleven kan på ett mycket enkelt sätt beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar .
Teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Eleven försöker genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten. Eleven har svårt för att pröva nya möjligheter för att konstruktionen ska bli bättre.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska modeller.
Föra arbetsprocessen framåt
Under arbetsprocessen bidrar eleven inte till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Tekniska system i samhället
Eleven kan ej föra enkla och för ej underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: