Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2016-08-22 14:24 i Apalbyskolan Västerås Stad
Här är en beskrivning av vad vi arbetar med i ämnet svenska i åk 1.
Grundskola 1 Svenska
...

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Här är en beskrivning av vad vi arbetar med i svenska i åk 1. Längst ner finns en matris över bedömningen.

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Undervisning och arbetsformer

Eleverna arbetar med svenska i bl.a följande moment: Bokstavsarbete. Gemensamma diskussioner. Bokstavsböcker/sagor. Högläsning. Egen lästräning.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Bedömning

Matriser

Sv
Svenska år 1

Läsa

Kan bokstävernas namn och ljud
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
På väg
Kan
Kan läsa enkla meningar
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
På väg
Kan
Läser med flyt
 • Sv   3
På väg
Kan

Skriva

Kan forma alla bokstäver
 • Sv  1-3
På väg
Kan
Kan skriva enkla meningar
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
På väg
Kan
Kan göra mellanrum mellan ord samt använda stor bokstav och punkt på rätt sätt
 • Sv  1-3
 • Sv   3
På väg
Kan

Tala/lyssna

Kan höra första ljudet i ord
 • Sv  1-3
På väg
Kan
Kan återberätta
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
På väg
Kan
Kan tala inför en känd grupp
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
På väg
Kan
Kan lyssna och förstå en muntlig instruktion
 • Sv  1-3
 • Sv   3
På väg
Kan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: