Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ludvika

Skapad 2016-08-22 14:29 i Knutsbo skola Ludvika
Nu är det dags för ett nytt arbetsområde. Den här gången ska vi lära oss mer om Ludvika - vår stad och kommun!
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Har du någonsin tänkt på hur det kunde bildas en stad just precis här, hur det var att leva i Ludvika förr i tiden, eller vad som är viktigt för att vår stad ska fungera bra idag? Vad har förändrats och varför har förändringarna skett? Hur tror du att ett liv i Ludvika kommer att se ut om 100år? Ord som malm, skog och ström är betydelsefulla för vår stad! Om du inte redan vet varför så ska du få lära dig mer om det nu.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska ta reda på mer om och lära oss:

 • vad som finns i Ludvika kommun och vem som styr i kommunen.
 • varför Ludvika ligger där det ligger.
 • hur Ludvika blev en stad och när.
 • om Ludvika kommuns geografi och hur den formats.
 • hitta Ludvika på Sverigekartan
 • hitta platser på Ludvika stads-och kommunkarta.
 • om skillnader i levnadssätt mellan förr och nu.
 • fakta om några för Ludvika viktiga platser och byggnader.
 • vem Dan Andersson var, vad han gjorde och vad han har betytt för vår hembygd.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska:

 • besöka platser i Ludvika, bl.a gammelgården och Hammarbacken.
 • läsa faktatexter och lyssna på berättelser om hur det var att leva i Ludvika förr i tiden.
 • skriva egna faktatexter.
 • sjunga gamla visor och leka gammaldags lekar
 • studera olika typer av kartor.

 

Vad som kommer att bedömas:

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • SO   3
  Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO   3
  Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
 • SO   3
  Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
 • SO   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Hur du får visa vad du kan:

 • I slutet att tema-arbetet får du visa vad du kan om Ludvika och Ludvikas historia genom att svara på frågor i en tipspromenad.
 • Du kommer också att få chans att berätta (muntligt och skriftligt) om dina kunskaper och jämförelser mellan förr och nu, samt peka ut och berätta om platser på Ludvikas karta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: