Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskapsband

Skapad 2016-08-22 14:36 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Under ca 4 veckor kommer vi att prata, läsa och skriva om vänskap. Vi kommer att använda läromedlet "Zick Zack" i vårt arbete.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk

Under ca 4 veckor kommer vi att prata, läsa och skriva om vänskap. Vi kommer att använda läromedlet "Zick Zack" i vårt arbete.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Du kommer att få öva dig på att:

 • skriva tydliga och enkla instruktioner
 • läsa och förstå en text
 • både muntligt och skriftligt berätta om dig själv
 • läsa och följa en skriftlig instruktion
 • skriva bokstäverna på rätt sätt och med en tydlig handstil

Syfte och förmågor

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • SvA  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
 • SvA  E 6
  Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
 • SvA  E 6
  Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

 • skriva enkla instruktioner, både enskilt och gemensamt
 • läsa
 • samtala om texterna i "läsrummet"
 • göra en bok tillsammans i klassen
 • öva på muntliga presentationer
 • lyssna aktivt
 • öva på att argumentera

 

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • skriva en egen enkel instruktion
 • berätta om dig själv på ett begripligt sätt
 • kunna skriva och berätta om dig själv med en läslig handstil

Arbetstid

v.34 - 38

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: