Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen ht 2016

Skapad 2016-08-22 14:51 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska

Hur fungerar kroppen? Varför är våra sinnen så viktiga för hur vi uppfattar vår omvärld? Lever håret? Hur ska jag göra för att min kropp ska fungera och må så bra som möjligt? Det finns otaligt många spännande frågor om hur vår kropp fungerar. Vi ska under en period få lära oss mer om människans kropp och hur vi kan ta hand om vår fantastiska kropp på bästa sätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Du ska utveckla din förmåga att

 • Delta i gruppdiskussioner och framföra egna tankar kring texter och filmer.
 • Ta ut relevant information ur en enkel faktatext.
 • på ett enkelt sätt kunna redogöra om kroppens yttre delar och några inre organ.
 • På ett enkelt sätt redogöra om kroppens sinnen.
 • visa förståelse för vad kroppen behöver för att utvecklas och må bra.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning - vad och hurVi kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i gruppdiskussioner och framföra egna tankar kring texter och filmer.
 • ta ut relevant information ur en enkel faktatext.
 • på ett enkelt sätt redogöra för vad vi upplever med kroppens sinnen.
 • du visar förståelse för vad kroppen behöver för att utvecklas och må bra.
 • på ett enkelt sätt förklara skelettets, hudens, lungors, hjärtas, tarmars och musklers funktion.


Hur du visar ditt lärande

 • Vi lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig
 • Vi läser dina texter.
 • Vi tittar på dina egna bilder.Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • NO   3
  Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa enkla faktatexter
 • Se på film
 • Diskutera
 • Genomföra enkla experiment.
 • Skriva egna texter och måla egna förklarande bilder.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Matriser

NO Sv
Människokroppen ht 2016

Jag behöver träna mer
Jag är nästan helt säker
Jag är helt säker
Jag kan framföra egna tankar och kunskap i en diskussion.
Jag kan plocka ut nyckelord ur en text.
Redogöra för vad våra sinnen innebär.
Förklara på ett enkelt sätt vad vi behöver för att utvecklas och må bra.
På ett enkelt sätt förklara skelettets funktion.
På ett enkelt sätt förklara hudens funktion.
På ett enkelt sätt förklara lungors funktion.
På ett enkelt sätt förklara hjärtats funktion.
På ett enkelt sätt förklara tarmar funktion.
På ett enkelt sätt förklara musklers funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: