Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP bråk och procent år 8

Skapad 2016-08-22 14:56 i Gylle skola Borlänge
Grundskola F – 9 Matematik
Vi kommer att fortsätta där vi slutade i våras, nämligen att arbeta med bråk och procent. Vi kommer först att repetera en del grundläggande kunskaper om tal i bråkform och procentform, för att sedan fördjupa oss. Vi kommer också titta på ett nytt sätt att skriva tal på, potensform, vilket vi även kommer att lära oss att utföra beräkningar med.

Innehåll

Det här är är en ungefärlig planering för arbetsområdet:

 V 35  1.1 Andelen sid 8

          1.2 Höjning och sänkning sid 17

V 36   1.3 Hur stor är delen 1 sid 25

          1.4 Hur stor är delen 2 sid 31

V 37   1.5 Det hela sid 38

          1.6 Ränta sid 44

V 38   Reservvecka

V 39   Test

V 40   2.1 Jämföra och räkna med bråk sid 64

          2.2 Addition och subtraktion av bråk sid 70

V 41   2.3 Multiplikation av bråk sid 77

          2.4 Division av bråk sid 81

V 42  2.5 Potenser sid 88

          2.6 Tiopotenser sid 92

V 43 Reservvecka

V44 HÖSTLOV :))

v45 Ett större prov på hela arbetsområdet

 

Mål, konkretiserade

Efter arbetsområdet ska du kunna uttrycka andel i bråkform, decimalform och procentform. Du förstår sambandet mellan andel, del och helhet. Du kan använda dig av sambandet för att lösa vardagliga problem och du kan förklara samt motivera dina lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet. Du kan skriva tal i potensform och utföra beräkningar med tal i potensform.

Här följer några exempel på olika slags uppgifter som du bör klara av i slutet av arbetsområdet:

Hur många procent är 36 bilar av 60 bilar

Vid sin första hemmamatch hade Dalkurd 400 åskådare. Till nästa hemmamatch hade antalet åskådare ökat med 60 %. Hur många såg den matchen?

Åsa lånar 45 000 kr i en bank som hon betalar tillbaka efter 6 månader. Räntesatsen var 6,5 %. HUr mycket får hon betala tillbaka?

Skriv talet 65 000 i grundpotensform

Fyra syskon ska dela på 1,5 liter läsk. Hur mycket får var och en, svara i bråkform

Begrepp

Några nya (och gamla) begrepp som du kommer att lära dig och ska kunna använda är: förkortning, förlängning, enklast form, del, andel, helhet, bråkform, blandad form, täljare, nämnare, decimalform, procentform, potensform, ränta, räntesats

 Arbetssätt, metod och material

Vi kommer att utgå från boken ”Y”. Boken är uppdelad i 4 olika nivåer. Till boken finns det också både fördjupningsmaterial och grundläggande material, i form av extra böcker och arbetsblad. Jag kommer att hjälpa dig att hitta en nivå där du kan arbeta, så att du får den utmaning du behöver.

Vi kommer att ha gemensamma diskussioner och utgå från gemensamma uppgifter på tavlan.

Vi kommer ibland titta gemensamt på någon/några av webbsidorna nedan.

Här finns några webbsidor som du kan använda dig av hemma/ i skolan:

www.matteboken.se gå in under skolår 8, under rubriken ”bråk och procent”. Här finns det filmer på genomgångar, teori och olika övningsexempel.

www.elevspel.se gå in under matematik och rubrikerna ”procent räkna ut delen”, ”från bråk till decimaltal” och det finns många fler underrubriker som handlar om bråk och procent. Här har du många spel och övningar som du kan träna på.

www.webmath.se Här loggar du in med användarnamn: Dala och lösenord: Häst. Gå in under rubrikerna ”Bråk” och ”Procent”. Här har du tecknade filmer på genomgångar, teori och olika övningsexempel.

www.webbmatte.se Här kan du som behöver stöd på somaliska, arabiska och ryska gå in under bråk och procent.

Boken finns inläst hos Inläsningstjänst där du har en användare, om du vill lyssna på boken.

Du kan fotografera av genomgångar på tavlan.

Det finns tillgång till miniräknare, multiplikationslathund och andra konkreta hjälpmedel i salen.

Det finns lektioner där vi kommer att ha tillgång till resurslärare, där det finns möjlighet att få stöd enskilt eller i mindre grupper. Det finns också extra tillfällen som läxhjälp, där du kan få extra stöttning. Du som har svenska som andraspråk har också flera tillfällen varje vecka, där du kan få stöttning i mindre grupp tillsammans med språkstödjare.

Bedömning

Dina förmågor bedöms kontinuerligt under lektioner, särskilt vad gäller din förmåga att resonera och argumentera. Det kommer några mindre tester under arbetsområdets gång. Vi använder små whiteboardtavlor ibland, där jag kan se din förmåga och där du själv får en egenbedömning över dina kunskaper. I slutet av arbetsområdet kommer du få göra ett större prov. Bedömningen utgår från kunskapskraven för de olika betygsstegen, som finns uppsatta i klassrummet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: