Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 1

Skapad 2016-08-22 15:03 i Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska

Innehåll

Syfte

Under första skolåret kommer eleven att arbeta med att utveckla sin förmåga att läsa, skriva, tala inför andra och förstå innehållet i det som görs.

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med:
Läsning, läsförståelse:
- högläsning
- läsning för kompis
- tyst läsning
- nivåanpassade läsläxor (Stjärnsvenska)

Skrivning:
- två olika slags bokstavsböcker, där bokstäverna tränas på olika sätt
- att lyssna på fakta om ett specifikt ämne för att sedan göra en tankekarta tillsammans och enskilt, därefter skriva meningar tillsammans och enskilt.  
- att tillsammans i klassen skriva olika berättelser, där vi går igenom hur en berättelse är uppbyggd.
- skriva meningar om olika saker, både enskilt, i par och i grupp.

Kommunicera i tal:
- att återberätta högläsningsboken och fakta om specifikt ämne.  
- muntlig presentation om olika specifika ämnen enskilt och i grupp inför klassen.

iPad:
- olika appar där det tränas på bokstäver, ord, stavning och korsord.

Kunskapsbedömning

När eleven slutar årskurs ett ska han/hon kunna:

- ta enklare instruktioner
- alla bokstäver i alfabetet samt vilken ordning de kommer i
- ljuda ihop bokstäverna till ord och meningar
- använda stor bokstav, frågetecken, punkt och mellanrum mellan orden i meningar
- redogöra innehållet i olika texter
- ha flyt i läsningen, på sin nivå, i stjärnsvenska
- ha förståelse för hur en berättelse är uppbyggd
- kunna göra en muntlig presentation om ett ämne, enskilt och i grupp inför klassen


Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: