Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Västerås

Skapad 2016-08-22 15:19 i Apalbyskolan Västerås Stad
Grundskola 4 Geografi Historia Svenska Matematik
Vad vet du om Västerås? I det här arbetsområdet får du lära dig mer om kända byggnader och platser i Västerås och om hur det såg ut förr i tiden.

Innehåll

Det här kommer vi att arbeta med:

- Kända platser och byggnader i centrala Västerås.

- Kartan över Västerås.

- Västerås historia, hur Västerås såg ut förr i tiden.

- Se samband mellan natur- och kulturlandskap, t.ex. hur det kommer sig att Västerås växte och blev en stor stad.

- Vilka som bor i Västerås.

 

Så här kommer vi att arbeta:

* Prata om och ta reda på fakta om kända byggnader och platser i Västerås.


* Förbereda en muntlig presentation av en känd plats i centrala Västerås.


* Skriva en beskrivande text med titeln "Min favoritplats i Västerås".


* Lyssna på presentation av Västerås historia, läsa faktatexter och svara på frågor om texterna.


*Träna på att kunna förstå kartan över Västerås, kartans färger och symboler, kunna orientera sig i närområdet efter karta,


* Samla in fakta om Västerås befolkning och göra diagram över resultatet.


* Göra en bilduppgift med Västerås skyline.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Sv Ma Ge
Västerås

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Du känner till minst 10 kända platser och byggnader i Västerås.
Du kan söka information från olika källor, förbereda en muntlig presentation och berätta om en plats i Västerås för dina klasskamrater.
Du kan skriva en beskrivande text om en plats i Västerås.
Du kan orientera dig med hjälp av en karta över Västerås.
Du kan svara på frågor om Västerås historia och utveckling.
Du kan läsa av ett diagran över Västerås befolkning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: